Opvallend hoeveel mensen in een Skoda rijden. Het Baader-Meinhof-fenomeen.

Skoda Fabia 1.0

Is je wel eens opgevallen hoeveel mensen in precies dezelfde auto rijden als jou? Het viel mij ook op toen ik een paar jaar geleden een Skoda Fabia had gekocht: wat zie je veel Skoda Fabia’s op de weg!

Datzelfde viel ons ook op toen we een Opel Astra, Ford Mondeo, Fiat Doblo en Hyundai’s hadden aangeschaft.

Baader-Meinhof-fenomeen

Voor dit fenomeen, want het klopt natuurlijk niet, bestaat een term: het Baader-Meinhof-fenomeen of beter de ‘frequentie-illusie’.

Het Baader-Meinhof-fenomeen is de illusie dat een woord, naam of ander object dat recent onder iemands aandacht kwam in de volgende periode plotseling voor lijkt te komen in een onwaarschijnlijk hoge frequentie. De naam duidt op de Baader-Meinhof-Groep, een historische terroristische organisatie in de Bondsrepubliek Duitsland. In 1994 meldde een commentator in een krant dat hij meende de naam plotseling vaak te horen nadat hij hem voor het eerst tegenkwam. Hij herkende deze illusie als een meer voorkomend effect en noemde dit het Baader-Meinhof-fenomeen. Arnold Zwicky, taalkundige aan Stanford-universiteit, bedacht in 2006 de meer wetenschappelijke term frequentie-illusie. (Wikipedia)

Het is dus een een cognitieve bias (een afwijking ofwel vertekening in de beoordeling, waarbij conclusies over andere mensen of situaties op een onlogische manier worden getrokken) die verwijst naar de neiging om iets vaker op te merken nadat het voor de eerste keer is opgemerkt, wat leidt tot de overtuiging dat het vaker voorkomt.

Plotseling overlijden?

Dit fenomeen doet zich ook voor bij mensen die zich nog steeds druk maken over de Covid-vaccinaties. Want ja, ze zijn er nog. Allerlei claims over vaccinatie-schade, of ook wel “prikschade” genoemd, doen de ronde. Een aantal mensen roert nog steeds stevig de trom er over.

Vaccinatieschade Baader-Meinhof-fenomeen

(Afb. Voorbeeld Baader-Meinhof-fenomeen op Twitter)

Het “plotseling overlijden” fenomeen, waar ik al meermaals over heb geschreven, is daar een uitstekend voorbeeld van.

Plotseling overlijden is niet nieuw. En het komt ook niet vaker voor dan anders. Uit onderzoeken, zie bijvoorbeeld dit artikel uit 2001 (ruim 12 jaar geleden), blijkt dat 1 op de 1.000 Nederlanders tussen de 20 en 75 jaar plotseling overlijdt..

plotseling overlijden sinds de middeleeuwen

(Afb. Plotseling overlijden kwam vroeger nog veel meer voor dan nu, Welcome Collection, CC 4.0)

Medisch Contact schrijft er over:

Dat zijn dus ongeveer 16.000 mensen per jaar. Voor genoemde leeftijdsgroep is dat een kleine 20 procent van de totale jaarlijkse sterfte. Algemeen wordt geaccepteerd dat 50 procent van de sterfte aan hart- en vaatziekten plotseling is en dat het vaak het eerste symptoom is. Jaarlijks worden 40.000 Nederlanders getroffen door een acuut hartinfarct; ongeveer een kwart van hen overlijdt voordat het ziekenhuis is bereikt. Meestal betreft dit mensen boven de 40 jaar. Bij jongere slachtoffers spelen andere ziektes een rol waaronder enkele erfelijke ziektes. Vaak is een plotseling, vroegtijdig sterfgeval niet het eerste in de familie. Directe familieleden lopen dus hetzelfde risico. (MedischContact)

Elke dag is er sprake van plotseling overlijden. Plotseling overlijden betekent namelijk niet anders dan dat je het niet zag aankomen. Niet iedereen krijgt een lang leven en een sterfbed op hoge ouderdom, integendeel.

Alleen al van de 65-plussers sterven er globaal 120.000 per jaar, ofwel ongeveer 2500 per week. Dat is drie maal zo veel als alle verkeersdoden in een heel jaar.” (Trouw, 2006)

Toch blijven de claims maar rondzingen op de sociale media. Persoonlijk had ik verwacht dat, nu we inmiddels weer een paar jaar na de eerste corona-uitbraken zijn, dit soort onzin wel zou verdwijnen. Maar helaas blijft, zoals gezegd, een bepaalde groep maar fanatiek dit soort desinformatie delen.

Prikschade?

Ook is er in sommige media aandacht voor vaccinatieschade, wat ze nu steeds vaker ‘prikschade’ noemen. De reden, vermoed ik, om dit ‘prikschade’ te noemen is om het in een bredere context te trekken; een verzet tegen álle vaccinaties.

Op LinkedIN zag ik recent bijvoorbeeld een bericht van Magdalena Dzambo voorbij komen. Ze heeft in nagenoeg alle alternatieve media haar zegje gedaan en claimt door één vaccinatie van Pfizer arbeidsongeschikt te zijn geraakt. Ik ontken niet dat dit mogelijk is. Wel stel ik vragen bij deze claims. Zo schreef ik haar:

Ik heb uw verhaal (https://thelongshot.nl/bio/) gelezen en het stuk in “De Andere Krant”. Wat ik mis in het verhaal is of er daadwerkelijk onderzoek is gedaan door medici of uw klachten gerelateerd zijn aan de vaccinatie? In dat geval kunt u een claim indienen bij de overheid toch? Wat zeiden ze bij C Support (https://www.c-support.nu/) van uw casus?

Haar reacties zijn helaas kort en ze onderbouwt haar claims niet echt. Ze verwijst onder andere naar https://react19.org/ maar dat is een actiegroep van niet terzake deskundigen.

Medisch objectiveerbare informatie
Ik wil namelijk graag feiten zien. Medisch objectiveerbare informatie en onderzoeken die aantoont dat er sprake is van schade door vaccinaties zal ik  zéker in mijn FAQ opnemen.

React19 claimt dat ze een “science-based non-profit offering financial, physical, and emotional support for those suffering from long-term COVID-19 vaccine adverse events globally” zijn. Het bestuur van deze groep bestaat echter niet uit wetenschappers.

Er is slechts één medicus, die orthopedisch chirurg is (een medisch specialist die operaties uitvoert aan botten, spieren en/of gewrichten). Daarnaast zijn er nog een verpleegster en een mondhygiëniste betrokken. De andere bestuursleden zijn een voormalige onderwijzers en huisvrouw, advocaat, piloot enzovoorts. Met andere woorden: geen enkele expertise in de vorm van bijvoorbeeld een viroloog.

Vooralsnog blijven claims over vaccinatieschade danwel prikschade hangen in de sfeer van veelal onbewezen claims gesteund door onbetrouwbare informatiekanalen zoals “De Andere Krant” en andere desinformatie-kanalen.

Bestaat vaccinatieschade niet?
Bestaat er dan geen enkele vaccinatieschade? Oh jawel. Zelf heb ik na de vaccinaties ook een aantal klachten gehad zoals de bekende hoofdpijn en een dagje “koortsig”. Daarnaast was er een mógelijke relatie tussen de fluctuatie in mijn suikerspiegel en de vaccinatie. Bij Lareb zijn er diverse meldingen gedaan. Ook van ernstige gevallen.

Het is bekend immers dat in zeer uitzonderlijke gevallen er sprake was van Myocarditis (een ontsteking van de hartspier die meestal door een virus ontstaat). Dit is al sinds 2021 bekend. De risico’s op onder andere hartproblemen als gevolg van corona zijn echter véél groter.

“Het optreden van myocarditis na vaccinatie is zeldzamer en de symptomen doorgaans milder dan de hartaandoeningen die door COVID-19 zelf kunnen worden veroorzaakt, waaronder inflammatoir multisysteemfalen bij kinderen (MIS-C; ‘multisystem inflammatory syndrome in children’)” (National Geographic).

Ontkenning Long Covid als gevolg van Corona
Natuurlijk is het heel erg als je door een vaccinatie arbeidsongeschikt zou raken. Daar moet dan echter wel hard bewijs voor worden overlegd.

Daarbij, als je door één zo’n vaccinatie arbeidsongeschikt zou raken zou dan de kans dat je door Covid-19, zeker in de beginperiode, ernstige problemen zou hebben gehad niet minstens even groot zo niet groter zijn geweest? Kijk in dit verband eens naar de enorme aantallen mensen die long-covid hebben (naar schatting 1,3 miljoen personen, bron: MIT advies 2e kamer, PDF).

Opmerkelijk genoeg wordt het bestaan van Long Covid door de anti-vaxxers regelmatig ontkend. Of gerelateerd aan andere zaken die kant nog wal raken.

Zo beweerde Dr. Ir. Carla Peeters (onder andere auteur bij HP/De Tijd) in De Andere Krant (link, Way Back Machine) dat “long Covid wordt veroorzaakt door het langdurig dragen van mondkapjes, in combinatie met de vele testen en de psychologische effecten van de coronamaatregelen”. Daarnaast ontkent ze dat long-covid door het virus wordt veroorzaakt want “daarvoor is geen bewijs”, zegt ze.

Om de mondkapjes de schuld te geven van “long-covid” verwijst ze naar onderzoeken over “Mask Induced Exhaustion Syndrome”. De onderzoeken tonen echter absoluut niet aan dat long-covid kan ontstaan als gevolg van het dragen van mondkapjes.

The mask-induced adverse changes are relatively minor at first glance, but repeated exposure over longer periods in accordance with the above-mentioned pathogenetic principle is relevant. Long-term disease-relevant consequences of masks are to be expected. (PubMed)

Er is dus sprake van bepaalde klachten ingeval er sprake is van herhaalde, langere, perioden van gebruik van maskers. Daar moet bij worden opgemerkt dat het om zéér kleine aantallen/percentages gaat en in het bijzonder veroorzaken de FFP2 of N95 maskers de meeste klachten.

Deze maskers worden al decennialang gebruikt – en tot nu toe hebben ze nog nooit geleid tot de klachten die nu als long-covid te boek staan. Om deze claim van mw. Peeters te onderbouwen zou dus onderzoek moeten worden gedaan onder een paar honderd, maar liefst nog veel meer, mensen met long-covid klachten om te zien of ze inderdaad géén corona hebben gehad, wél mondkapjes droegen, en nu dus long-covid hebben. Pas dán heb je een casus, anders niet.

 

Interieur Skoda Fabia 1.0

Opvallend hoeveel mensen in een Skoda rijden

Zelf heb ik ook last hebben van de frequentie-illusie. Zoals gezegd valt het mij op dat er veel mensen in een Skoda Fabia rijden (en dat is natuurlijk ook best een hele fijne auto dus ik begrijp die keuze heel goed!).

Ook valt mij op hoe veel mensen in de ontkenningsmodus gaan als het over gevolgen van corona (sterfte, long covid) en hoeveel mensen claims doen over plotseling overlijden en prikschade.

Click-bait
Het heeft niet alleen te maken met het Baader-Meinhof-fenomeen c.q. de frequentie-illusie. Het heeft ook te maken met de media. Die het geweldig vindt dat er zoveel reacties ontstaan op artikelen met als onderwerp “plotseling overleden” er in. Als een krant dat deelt op Facebook of Twitter kun je geheid rekenen op tumult, discussies, en “kliks” naar het artikel. Oftewel: click-bait.

Dat zelfs media als Algemeen Dagblad, Telegraaf, NRC, De Stentor enzovoorts daar gebruik van maken vind ik weerzinwekkend. Door de vele reacties op dit onderwerp op sociale media wordt, tot slot, het algoritme van deze sociale media sites ook weer getriggerd en “zien” mensen het vaker en zwemmen zo continue de fabeltjesfuik in.

Delen op: