Vroeg- of plotseling overlijden sinds de middeleeuwen

plotseling overlijden sinds de middeleeuwen

Plotseling overlijden is de laatste tijd een hot topic. Er is zelfs een hele matige ‘documentaire’ over gemaakt. Hoe was dat in de middeleeuwen? Ook toen kende men plotseling overlijden! Het kwam zelfs veel vaker voor.

Elke dag is er sprake van plotseling overlijden. Plotseling overlijden betekent namelijk niet anders dan dat je het niet zag aankomen. Niet iedereen krijgt een lang leven en een sterfbed op hoge ouderdom, integendeel.

Alleen al van de 65-plussers sterven er globaal 120.000 per jaar, ofwel ongeveer 2500 per week. Dat is drie maal zo veel als alle verkeersdoden in een heel jaar.” (Trouw, 2006)

Pensioengerechtigde leeftijd
Eén op de vijf (20%) van de mensen haalt de pensioengerechtigde leeftijd niet. Eén op de vijf! (Volkskrant). Iets waar we meestal niet bij stilstaan. Totdat je ouder wordt en ziet dat mensen ‘om je heen’ inderdaad onverwacht overlijden. Soms door een plotselinge (kortstondige) ziekte, soms door een ongeval, soms door een hartstilstand.

De laatste jaren zijn er mensen die menen dat plotseling overlijden iets nieuws is en aan de vaccinaties willen relateren. Ook bij het overlijden van bekende mensen hoor je dit te pas en vooral te onpas als claim voorbij komen.

Daarbij haken ze ook vaak aan bij berichten in de pers over ‘plotseling overleden sporters’, berichten over myocarditis e.a..

Dat er nu “opeens” veel meer sporters zouden overlijden “als gevolg van de vaccinatie” is overigens niet waar. Het is een, zorgelijke, trend die al veel langer geleden is ingezet.

Hartproblemen
Ze doen ook de claim dat het aantal mensen met hartproblemen enorm is toegenomen ‘door de vaccinaties’. Ook dat is niet waar; tien jaar geleden overleden er meer mensen aan hartproblemen dan nu – en dat terwijl er niet gevaccineerd werd. Vergelijk je 2021 met 1996 dan zie je dat het aantal overlijdens zelfs nog slechts éénderde is van toen!

Het aantal mensen dat plotseling overleed is dus significant gedaald in slechts een korte tijd. Helemaal als het plotseling overlijden in de middeleeuwen in ogenschouw wordt genomen zijn de verschillen enorm groot. Waarom zou je kijken naar de middeleeuwen of zelfs de 16e, 17e of 18e eeuw? Omdat je dan kunt vergelijken!zel

Plotseling overlijden in de middeleeuwen

Plotselinge of voortijdige dood is van alle tijden en was gebruikelijk in de middeleeuwen.

De meeste mensen stierven jong, maar de sterftecijfers konden variëren op basis van factoren als status, rijkdom, locatie (hogere sterftecijfers zijn te zien in stedelijke gebieden) en mogelijk geslacht.

De gemiddelde leeftijd in de middeleeuwen was, mede door enorm hoge kindersterfte, enorm laag. Volwassenen stierven in de middeleeuwen ook vaak jong door verschillende andere oorzaken zoals de pest, tuberculose, ondervoeding, hongersnood, oorlogvoering en infecties.

Rijkdom geen garantie voor gezond leven
Rijkdom was geen garantie voor een gezond en lang leven. Goed gevoede monniken leefden niet zo lang als sommige boeren.

Boeren konden de leeftijd van rond de 50 bereiken, maar arme pachters in dezelfde regios werden vaak niet ouder dan ongeveer 40 jaar. Degenen met een nog lagere sociale status werden vaak niet ouder dan 30 jaar.

De gemiddelde levensverwachting van adelijke families in bijvoorbeeld Engeland, tussen 1330 en 1479, was echter over het algemeen slechts 24 jaar voor mannen en 33 voor vrouwen. Dat was dus nog slechter dan de mensen uit de lage sociale klasses.

Plotseling overlijden
Mensen maakten zich vaak zorgen over ‘plotselinge dood’ (in de strijd, door natuurlijke oorzaken, door executie of een ongeluk) en wat er zou gebeuren met degenen die stierven zonder tijd om zich voor te bereiden en “de laatste rituelen” te ondergaan.

Wondermiddeltjes

grasgevoerde orgaanmix
De “grasgevoerde orgaanmix”

Men dacht bijvoorbeeld dat geschreven toverspreuken bescherming boden tegen een plotselinge dood – of het nu gaat om dood in de strijd, gif, bliksem, vuur, water, koorts of andere gevaren.

Dat niveau van onwetendheid en bijgeloof zie je tot op de dag van vandaag nog steeds. Producenten van bepaalde producten haken daar op in.

Ik zag een reclame op facebook voorbij komen van een middeltje dat “Grasgevoerde orgaanmix” heet. De claim, historisch en wetenschappelijk gezien volstrekt onhoudbaar was: “als men genoeg beschikking had over voedsel, acute gevaren vermeden konden worden en de grens was bereikt van het volwassen worden, dan werd vrijwel elke voorouders gezond en gelukkig 80 of 100. ”

Dat was volgens de advertentie natuurlijk allemaal te danken aan het feit dat men ‘orgaanvlees’ at van de runderen. Alsof men daar zo ruimschoots over beschikte als wij tegenwoordig?

Daarnaast, de meeste mensen werden, zoals we zagen, niet veel ouder dan 50 jaar in bijv. de middeleeuwen. Tot aan een paar honderd jaar geleden was dat niet veel anders. Dat is gewoon een bekend en controleerbaar feit.

Een leeftijd van 80 tot 100? Absoluut unicum als men dat bereikte. Maar ja, er zullen altijd mensen zijn die ‘snake-oil’ verkopers geloven. Net zoals we tijdens de corona-pandemie zagen dat er mensen waren die gerust ivermectine namen als ‘medicijn’ tegen corona (waarvan ze gek genoeg ook vaak claimden dat het niet meer dan ‘een griepje’ was).

Medische vooruitgang

De laatste ca. 100 jaar is enorme vooruitgang geboekt in de medische wereld. Het vaccin tegen bijvoorbeeld de pokken, een dodelijke ziekte, was – net als de vaccins tegen corona – niet onomstreden maar achteraf gezien moet de conclusie zijn dat het wel degelijk werkte.

“Toen eind achttiende eeuw een vaccin tegen de pokken werd ontwikkeld, bleek deze vaccinatie het aantal dodelijke slachtoffers dat jaarlijks aan de ziekte bezweek forst te verminderen. In 1823 besloot de Nederlandse overheid de koepok-vaccinatie daarom voor kinderen indirect verplicht te stellen.” (Historiek)

Ook kwamen er vaccins tegen mazelen, er kwam antibiotica (in 1928 door de Britse arts-bacterioloog Alexander Fleming ontdekt), en ga zo maar door.

De medische vooruitgang wordt echter met argusogen bekeken door sommige groepen. Zo ook de tegenwoordige mRNA-vaccins. Met het ‘endemisch’ verklaren van corona zal dat verzet langzaam wegebben vermoed ik. Een bepaalde groep blijft ‘principieel’ tégen vaccinatie. Maar dat waren ze voorheen ook al.

Oversterfte
De berichten en opwinding over de oversterfte verdwijnen langzaamaan naar de achtergrond. Mede omdat al vaak gebleken is dat de oversterfte niet zomaar als gevolg van de vaccinaties kan worden gezien, integendeel.

Onderzoekscijfers die straks komen zullen dat naar ik verwacht duidelijk onderbouwen. Door de tegenstanders van vaccinatie zullen uiteraard deze onderzoeken worden verworpen. Zo las ik laatst dat iemand de claim deed dat je de CBS-cijfers niet kon vertrouwen “want het CBS wordt betaald door de overheid”. Wie op die manier redeneert is, in mijn ogen, reddeloos en redeloos.

De feiten liggen er. De medische wetenschap heeft er voor gezorgd, naast betere hygiene, overheidsmaatregelen op gebied van allerlei zaken als waterkwaliteit, voorlichting, hygiëne, vaccinaties en algemene ontwikkeling, dat onze levensverwachting enorm is gestegen.

_________
Bronnen/meer informatie:
> IsGeschiedenis
> Historia Extra
> CoronaFaq

Afbeelding grasgevoerde orgaanmix: productafbeelding, advertentie Facebook.

Delen op: