Tag: populisme

Identitiet versterken

Boerenprotesten. Identiteit versterken door tégen te zijn

Ik ontving een aantal boze reacties van mensen. Het lijkt er op dat mensen hun identiteit versterken door tégen te zijn. Vooral tégen de overheid.

Mijn Facebookbericht, ook hier in uitgebreidere vorm geplaatst, over de “wappies” die Rijkswaterstaat van nepnieuws beschuldigen, is een beetje viral gegaan.

Als gevolg van mijn bericht bezochten allerlei mensen mijn blog en kreeg ik helaas ook een aantal  nare reacties. Ook beschuldigingen dat ik “een NSB’er” was. In bedekte en minder bedekte termen.

mijn post is een beetje viral gegaan
Statistiek. Mijn post is een beetje viral gegaan..

Die beschuldigingen heb ik wel eens vaker naar mijn hoofd gekregen, eveneens uit de hoek van activisten. Daar heb ik mee leren leven maar ben het er volslagen mee oneens. Ze missen ook elke grond natuurlijk. Een NSB’er was iemand die een bepaald gedachtengoed aanhing en mensen aangaf bij de fascistische bezetter.

Oorzaak was, zo bleek mij, dat iemand mijn bericht in allerlei activistische “boerengroepen” en “verzetsgroepen” ging delen.

Kennelijk zijn er in die groepen nogal wat mensen die absoluut géén tegenspraak dulden of, zoals in mijn geval, gewoon een klein –en mijns inziens toch redelijk objectief– berichtje over het feit dat men in een post van een twittertrol was getrapt.

Dat past echter niet in de kokervisie van activisten. Het bericht van de Twittertrol acht men betrouwbaarder dan de verklaring van Rijkswaterstaat, Politie, de chauffeur van de auto (die aangifte heeft gedaan) én zijn werkgever, SPIE. Tot op dit moment worden screenshots van het nepbericht van de twittertroll nog stééds gedeeld – ondanks het feit dat het betreffende account al een paar dagen niet meer bestaat.

Dit soort berichten worden met graagte gedeeld en de mensen die het delen doen geen enkele moeite het bericht te controleren.

Tegen de boeren?

Dat wordt uitgelegd als “je bent TEGEN de boeren, vuile NSB’er!!”. Pardon?! Omdat je een nepbericht over een Twittertrol ontmaskert en onzin die rondgaat over Romeo’s ben je opeens “tegen de boeren” en een “NSB’er”? En een paar mild-kritische noten over de intensieve veeteelt vielen  eerder ook al niet goed.

VVD-waarschuwt-boeren_dec1988_trouw

Wat ik heb met boeren

Zelf ben ik opgegroeid in een agrarische omgeving. Als kind droomde ik er zelfs lang van om boer te worden.

In mijn kinder- en tienerjaren was ik veel op boerderijen te vinden, werkte in de zomer bij land- en tuinbouwbedrijven, zat op de tractor gier uit te rijden, hielp wel eens mee bij een loonbedrijf.

Nee, ik ben helemaal niet tegen boeren in zijn algemeenheid. Ik vind wél dat de situatie zoals die nu is niet verder kan; er is domweg teveel stikstof-uitstoot. En dat is echt niet nieuw. Dat was bijna vijfendertig jaar geleden al bekend (zie artikel hier boven uit de Trouw).

In de tussenliggende jaren hebben politiek en boeren het een en ander proberen te doen aan het probleem. Vooral met behulp van creatieve regelgeving en technische oplossingen. Maar het is niet genoeg gebleken en de Raad van State heeft in 2019 de PAS wetgeving van tafel geveegd.

Sindsdien hebben we een groot probleem…

Ik ben dus helemaal niet tégen de boeren, wel vind ik dat er een oplossing moet komen. De oplossing die een bepaalde groep voor ogen staat is: “De stikstofregels van tafel”. Dat is de inzet van de boerenprotesten. Die groep heeft, met financiële steun van het grootkapitaal, het meeste lawaai. Maar er zijn héél veel boeren die anders over de situatie denken. En al decennialang ánders hun bedrijf uitoefenen.

Identiteit versterken

Mensen hebben behoefte aan een identiteit. Die Identeit versterken door ergens tégen te zijn is wat je op dit moment veel ziet. Vooral: tégen de overheid. Dat ben je kennelijk als je “vóór de boeren”, “tegen vluchtelingen”, “tegen vaccinatie”, “tegen milieumaatregelen” en “vóór Poetin” bent.

onderzoek oostenrijk vaccinatie poetin

Zo ongeveer het politieke programma van Forum voor Democratie, BoerBurgerBeweging, Ja21 en de PVV. Met andere woorden: populistisch rechts. En het is niet voor niets dat uit onderzoek in Oostenrijk (afbeelding hier boven) is gebleken dat het één en ander samenhangt. Mensen die niet gevaccineerd zijn blijken overwegend de NAVO en de USA de schuld te geven van de inval van Rusland in Oekraïne.

Een stellingname die ook hier naadloos aansluit bij de standpunten van bijvoorbeeld Forum voor Democratie die tégen de stikstofmaatregelen (“vóór de boeren”), tégen vaccinatie, tégen immmigratie en tégen milieumaatregelen is.

Eén snelle blik op sociale media als Twitter en Facebook laat dit ook zien.

De “Verzetsgroepen” op Facebook

Een voorbeeld van een groep op Facebook, waar ook mijn post werd gedeeld, ter illustratie. Aangezien men mijn post deelt, neem ik aan dat er geen enkel bezwaar is vanuit deze facebookpagina om aandacht te schenken aan ze. Daarnaast staat de pagina gewoon open voor iedereen, dus u kunt het een en ander zelf controleren.

Tegen alles ..

 

De groep, met meer dan vijfduizend leden, geeft aan vóór verbinding te zijn ongeacht “kleur, ras of geaardheid”.

Verder zijn ze tégen alles. Vooral tégen het kabinet, willen ze uit de EU, “staan op tegen jeugdzorg” en “steunen de boeren”.. Natuurlijk zijn ze ook “voor alle Nederlandse tradities” maar tégen de (plezier)jacht.

Een, in mijn ogen, wonderlijke combinatie van standpunten.

Tegen alles ..

Wat dan opvalt is de berichten over emigratie en de reacties er op. “Vol is vol” en “terugbrengen die handel”? Wat niet bepaald strookt met de doelstelling om vóór verbinding tussen mensen te zijn “ongeacht kleur, ras of geaardheid”.

Groepen als deze staan vol tegenstrijdige berichten, afbeeldingen tegen kabinet, het “World Economic Forum”, enzovoorts. De verbindende algemene deler is samen te vatten in één woord: “TEGEN“. Verder is er voor mij geen lijn in te ontdekken.

Gezamenlijke identiteit

Maar tégen alles zijn geeft een gezamenlijke identiteit. Je hoort ergens bij. Bij “strijders” die zich “verzetten”. Door afval te dumpen, inclusief asbest, brandjes te stichten en het verkeer te hinderen en zelfs in gevaar te brengen? Dat gaat soms behoorlijk ver. Sommige mensen radicaliseren ernstig. Anderen die wegen blokkeren zijn geen boeren.

Demonstraties laten dan ook zien dat de verschillende protesten die éne gemeenschappelijke deler hebben: er verzamelt zich een bont gezelschap van mensen bij demonstraties die allemaal tégen zijn. Tégen “de overheid”. Een overheid overigens die we met elkaar, bij democratische verkiezingen, hebben gekozen..

Uitsluiting verscherpt je identiteit alleen maar

Identiteit is ontzettend belangrijk voor een mens en kun je aan verschillende zaken ontlenen. Ik las vanmorgen een interessant artikel hierover bij OneWorld.

Conclusie die ik trek uit het artikel, diverse onderzoeken die ik de laatste tijd gelezen heb, reacties die ik lees, hoor en toegestuurd krijg en de berichten in de media: mensen ontlenen hun identiteit aan het tégen zijn. Vooral tégen de overheid. Dan ben je “een strijder”. Liefst met een boerenzakdoek aan je auto geknoopt als “teken van verzet”. Een vlag op de kop aan je huis of boerderij. En dan kun je anderen wegzetten als “schapen”, “domme volgers”, “links” (over weggeven vanuit welke hoek je komt gesproken..) of, in het ergste geval: NSB’er.

Het gesprek aangaan

Ik probeer áltijd het gesprek aan te gaan. Ook met hen die mordicus tégen alles zijn en overal spoken zien maar bovenal vinden dat onze regering een dictatuur is, ons “alle vrijheden afneemt” of “censureert”. Oh, btw. Dat laatste online kunnen roepen bewijst alleen al het tegendeel. Net als het bestaan van de Facebookpagina die ik hier als voorbeeld aanhaal, de demonstraties die gehouden worden en ga zo maar door.

Dat dergelijke pagina’s kunnen bestaan, waar je vrijelijk je gal kunt spuien, is toch bewijs dat we absoluut niet in een dictatuur leven en totale vrijheid van meningsuiting en grote handelingsvrijheid hebben?

Mensen vinden het soms raar, dat ik het gesprek (en soms een behoorlijke woordenstrijd) aanga. Ik krijg regelmatig het advies “lees die reactie maar niet meer” en “ga er niet op in”. Maar bedenk dan: als je mensen uitsluit of géén alternatieven biedt versterk je die identieit alleen maar. Men bevestigt elkaar, versterkt elkaar. En hoewel  tégengeluiden daarbij soms koren op de molen zijn is het ook zo dat als je niets zegt ánderen wellicht óók het nepnieuws als waar gaan zien want de indruk ontstaat “iederéén vindt dat”!

Maar toch, ondanks dat ik het probeer te ‘matigen’ qua reageren lukt dat niet altijd.. ik hou mijn mond niet. Er is té veel groteske onzin die rond gaat. Daar móet wat van gezegd worden. Of ze het nu willen geloven of niet. En die vrijheid heb en neem ik.

Je hebt de vrijheid om tégen alles te zijn, dat is je goed recht, en ik heb de vrijheid daar iets van te vinden.

Ongehoord Nederland (logo)

Boete voor Ongehoord Nederland door Omvolkingstheorie Filip Dewinter

De omroep Ongehoord Nederland mag een boete van zo’n €93.000 aftikken. De boete is opgelegd voor het schenden van de journalistieke code van de publieke omroep. Wat mij betreft moet de omroep meteen van de buis.

Aanleiding voor de boete was onder andere een uitzending met Filip Dewinter, waarin hij zijn Omvolkingstheorie zonder enige tegenspraak of kritische bevraging voor het voetlicht mocht brengen.

Door het schenden van de journalistieke code is de NPO “van mening dat de omroep onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel”. De NPO hoopt dat er “in de toekomst geen verdergaande stappen nodig zullen zijn” als ON zich vanaf nu wel committeert aan de code. (NOS)

Naast de uitzending met Filip Dewinter was er nog een ander punt van kritiek, zeker nu relevant:

Ook ging ON de mist in bij een gesprek over stikstof waarin niet werd weersproken dat de landbouw de sector is waarin de minste stikstof wordt uitgestoten. Het tegenovergestelde is waar: zo komt 86 procent van de ammoniakuitstoot uit de landbouw. (NOS)

Invloed Ongehoord Nederland

BNNVARA schrijft over de omroep dat bij Ongehoord Nederland onder meer wordt gejubeld over ‘de sterke man’ Vladimir Poetin, de ‘gevaren van extreem links’ en “een verslaggever zich op straat schuldig maakt aan een staaltje snoeihard racisme”.

Ongehoord Nederland maakte zich op voorhand al niet populair. En al snel regende het klachten over de uitzendingen.

Tot nu toe heb ik zelf bijzonder weinig gezien van Ongehoord Nederland. Niet in de laatste plaats omdat ik niet veel (bewust) Televisie kijk. Als je de gastenlijst ziet bij Ongehoord Nieuws lopen de rillingen je al over de rug.

(Screenshot) Filip DeWinter Omvolking Ongehoord Nederland
(Screenshot) Filip DeWinter bij Ongehoord Nederland

Gasten bij Ongehoord Nederland

Zo was op 21 juni panellid, rechtsfilosoof en uitgesproken complotdenker Raisa Blommestijn in de uitzending (zij is er veel vaker uiteraard), Gideon van Meijeren (FvD) mag natuurlijk even iets roepen in de microfoon. Een uitzending waarin Arnold Karskens ook blij constateert dat Ongehoord Nederland een enorme invloed heeft op het publiek.

Raisa Blommestijn (Twitter)Raisa Blommestijn braakt zoveel onzin uit, vooral op Twitter, dat ik haar tweets niet eens meer wil lezen en haar geblokkeerd heb. Haar uitspraken zijn een universitair opgeleid persoon totaal onwaardig en ze zijn ook óngeloofwaardig.

  • In aflevering 34, op 16 juni, zijn Paul Cliteur (vaste gast bij Café Weltschmerz en voormalig FvD-senator), Arno Wellens (stikstofontkenner, mede-oprichter FvD) en Flavio Pasquino (zelfbenoemd complotdenker) te gast.
  • Aflevering 33: Freek Jansen (FvD), Aflevering 32: Pepijn van Houwelingen (FvD). Recent nog bedreigde Pepijn van Houwelingen van het Forum voor Democratie een andere parlementariër met “tribunalen” en de woorden: “Uw tijd komt nog wel”.

Onder het pseudoniem Vossius schreef hij [van Houwelingen] een duister essay vol bewondering voor Hitlers Derde Rijk. Dat ontdekte NRC. Zweepslagen voor iemand die mensen lastigvalt op straat. Bankiers ophangen wegens wanbeleid, „onder luid gejuich van de bevolking”. Discriminatie van etnische minderheden om het groepsgevoel bij de meerderheid te bevorderen. (Welingelichte Kringen)

  • Aflevering 30: Gideon van Meijeren (Fvd), Harm Beertema (PVV). Bij toeval een uitzending waar ik een stukje van had gezien. Van Meijeren mocht zijn uitspraken over van Dissel even eenzijdig toelichten.

Driehonderd wetenschappers

Driehonderd wetenschappers hadden in een open brief gereageerd op zijn uitspraak dat van Dissel corrupt was. Géén van die wetenschappers was in de uitzending maar van Meijeren mocht lekker eenzijdig zijn standpunt nógmaals toelichten en van Dissel nogmaals door het slijk halen en corrupt noemen: “corrupt is hier absoluut van toepassing” zegt van Meijeren en wordt door de interviewer niet tegengesproken, integendeel. Die maakt even een afwerend gebaar en zegt lachend: “dank je, we moeten ook door”.

Invloed Ongehoord Nederland

Wat is de invloed van Ongehoord Nederland waar ze zelf kennelijk zo blij mee zijn? Want duidelijk is dat ze niet journalistiek bezig zijn maar zoals ze zelf aangeven invloed hebben (en dus kennelijk ook willen hebben) op het publiek.

De invloed is overduidelijk vooral rechts-extremisme en rechts-radicaal gedachtengoed. Dat dat óngehoord is op de Nederlandse TV was inderdaad (lang) waar. Maar helaas krijgt deze omroep nog steeds ruim baan en gunnen rechtse populisten en complotdenkers zonder enig tegengas een podium.

Dat dat invloed heeft is zonder twijfel waar.

Omvolkingstheorie Filip Dewinter

Wetende dat je als Ongehoord Nederland invloed hebt nodig je dan ook nog eens iemand als Filip Dewinter uit en laat hem zijn omvolkingstheorieën spuwen. Een opvatting die onder rechts-nationalistische aanhangers van complottheorieën erg populair is.

Filip DeWinter Omvolking (Youtube)
Filip DeWinter over Omvolking (Youtube)

“Omvolking betekent niet alleen de vervanging van ons volk door een ander volk via de weg van de massa-immigratie maar het betekent ook een beschavingsruil. De omvolking is een vorm van etnische genocide en culturele zelfmoord.” – Filip Dewinter (Youtube)

Wat is Omvolking?
De theorie die Filip Dewinter te berde brengt is gerelateerd aan Nazi-Duitsland’s opvattingen. Wikipedia schrijft er het volgende over:

Volgens deze theorie wordt aangetoond dat in Westerse landen de oorspronkelijke bevolking via massa-immigratie geleidelijk geheel of voor het grootste gedeelte vervangen door vreemdelingen, met name moslims. De oorspronkelijke bevolking zou op termijn ‘een minderheid in eigen land’ worden en hun eigen volkscultuur vervangen door de cultuur van de immigranten.

Omvolking is een germanisme van het Duitse ‘Umvolkung’. In nazi-Duitsland had dit begrip oorspronkelijk betrekking op de politiek om voormalig Duitse gebieden na herovering om te volken. De gebieden zouden weer gegermaniseerd worden, door de daar woonachtige niet-Duitse bevolking om te volken tot Duitsers (door culturele assimilatie) danwel te verdrijven en te vervangen door Duitse immigranten. Dit is dus precies het omgekeerde van het extreem-rechtse model, dat juist stelt dat de eigen (blanke) gebieden zouden worden geïslamiseerd en omgevolkt tot moslimstaten.

Invloed van deze theorie
Ik kom deze gedachtengang regelmatig(!) tegen op sociale media. Op Facebook en Twitter zie je het heel vaak in de commentaren terug.

Aanhangers van populistische partijen als de PVV, JA21 en FvD-aanhangers uiten dit soort gedachten met grote regelmaat. Het politieke programma van deze partijen voedt deze gedachten alleen maar. Het zijn gevaarlijke gedachten die er toe leiden dat er (meer) buitenlanderhaat komt.

Het sluit ook naadloos aan bij andere complottheorieën en het is dan ook niet verbazingwekkend dat veel aanhangers van (andere) complottheorieën over bijvoorbeeld het World Economic Forum, over corona e.a. óók deze omvolkingstheorieën omarmen en vice versa.

Globale Elite
Mensen die geloven in omvolking van Europa denken dat “de massale import” beraamd is door een globale elite.

“Ons volk wordt vervangen door een ander volk“, zei Dewinter in de uitzending van 10 mei. En ook: “Samen met die bevolkingsruil komt ook een beschavingsruil. Onze manier van leven wordt vervangen door de immigranten.” (NOS)

Als je spreekt van omvolking en dit relateert aan een religie dan praat je echt onzin. Moslims bestaan, net als Christenen, wereldwijd uit een diverse groep qua ethnische komaf.

Er is ook niet zoiets als een globale elite die tegen ons burgers samenzweert. Daar doen héél veel theorieën de ronde over – en, eerlijk is eerlijk ik heb zelf vroeger ook wel eens geloof aan sommige van die opvattingen gehecht! – maar ze kloppen domweg niet.

Vindt er dan geen omvolking plaats?

Nee. Waar wél omvolking heeft plaatsgevonden, in het verleden, is in Canada en de Verenigde Staten (waar de Indianen verdreven zijn door blanke immigranten), Aboriginals, Maori en de oorspronkelike Hawaiianen zijn ook door blanke immigratie nagenoeg verdwenen. Dát is een omvolking.

In Rusland, de voormalige USSR, was het een politiek machtsmiddel – complete groepen werden gedeporteerd en naar andere delen van het land verplaatst en Russen er voor in de plaats gehuisvest. De Baltische staten zijn daar een voorbeeld van.

Ook de Romeinen en de Perzen deden dit vroeger. Het was een methode om de nationale eenheid te vernietigen waarbij men dan met name de toplaag van de bevolking deporteerde. Een bekend voorbeeld is de ballingschap van de Joden naar Babylon.

Ongehoord Nederland moet van de buis af

Wat mij betreft moet de zender Ongehoord Nederland niet gestraft worden met een boete. Ze moeten gewoon van de buis af.

Netjes rechts-radicaal

Het rechts-radicale gedachtengoed, racisme en populisme heeft de afgelopen eeuwen al véél te veel schade aangericht.

“We stoppen het niet in het extremisme. We hebben het op een hele nette manier gedaan.” vindt de voorzitter, Arnold Karskens, van Ongehoord Nederland. Maar of je het nu “netjes” doet of met de botte bijl: het blijft extreem-rechts en het blijft gevaarlijk. De “nette” versie is wellicht nog veel gevaarlijker zelfs want dat zijn wolven in schaapskleren.

Dit soort waanzin moet ongehoord blijven, moet bestreden worden en de verspreiders er van moeten worden aangepakt.

En oh ja. Als je als aanhanger van het rechtse populistische gedachtengoed zover bent gekomen dat je deze zin nog leest: nee, ik ben niet links. En ook géén VVD’er of D66’er.