Tag: pvv

Ongehoord Nederland (logo)

Boete voor Ongehoord Nederland door Omvolkingstheorie Filip Dewinter

De omroep Ongehoord Nederland mag een boete van zo’n €93.000 aftikken. De boete is opgelegd voor het schenden van de journalistieke code van de publieke omroep. Wat mij betreft moet de omroep meteen van de buis.

Aanleiding voor de boete was onder andere een uitzending met Filip Dewinter, waarin hij zijn Omvolkingstheorie zonder enige tegenspraak of kritische bevraging voor het voetlicht mocht brengen.

Door het schenden van de journalistieke code is de NPO “van mening dat de omroep onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel”. De NPO hoopt dat er “in de toekomst geen verdergaande stappen nodig zullen zijn” als ON zich vanaf nu wel committeert aan de code. (NOS)

Naast de uitzending met Filip Dewinter was er nog een ander punt van kritiek, zeker nu relevant:

Ook ging ON de mist in bij een gesprek over stikstof waarin niet werd weersproken dat de landbouw de sector is waarin de minste stikstof wordt uitgestoten. Het tegenovergestelde is waar: zo komt 86 procent van de ammoniakuitstoot uit de landbouw. (NOS)

Invloed Ongehoord Nederland

BNNVARA schrijft over de omroep dat bij Ongehoord Nederland onder meer wordt gejubeld over ‘de sterke man’ Vladimir Poetin, de ‘gevaren van extreem links’ en “een verslaggever zich op straat schuldig maakt aan een staaltje snoeihard racisme”.

Ongehoord Nederland maakte zich op voorhand al niet populair. En al snel regende het klachten over de uitzendingen.

Tot nu toe heb ik zelf bijzonder weinig gezien van Ongehoord Nederland. Niet in de laatste plaats omdat ik niet veel (bewust) Televisie kijk. Als je de gastenlijst ziet bij Ongehoord Nieuws lopen de rillingen je al over de rug.

(Screenshot) Filip DeWinter Omvolking Ongehoord Nederland
(Screenshot) Filip DeWinter bij Ongehoord Nederland

Gasten bij Ongehoord Nederland

Zo was op 21 juni panellid, rechtsfilosoof en uitgesproken complotdenker Raisa Blommestijn in de uitzending (zij is er veel vaker uiteraard), Gideon van Meijeren (FvD) mag natuurlijk even iets roepen in de microfoon. Een uitzending waarin Arnold Karskens ook blij constateert dat Ongehoord Nederland een enorme invloed heeft op het publiek.

Raisa Blommestijn (Twitter)Raisa Blommestijn braakt zoveel onzin uit, vooral op Twitter, dat ik haar tweets niet eens meer wil lezen en haar geblokkeerd heb. Haar uitspraken zijn een universitair opgeleid persoon totaal onwaardig en ze zijn ook óngeloofwaardig.

 • In aflevering 34, op 16 juni, zijn Paul Cliteur (vaste gast bij Café Weltschmerz en voormalig FvD-senator), Arno Wellens (stikstofontkenner, mede-oprichter FvD) en Flavio Pasquino (zelfbenoemd complotdenker) te gast.
 • Aflevering 33: Freek Jansen (FvD), Aflevering 32: Pepijn van Houwelingen (FvD). Recent nog bedreigde Pepijn van Houwelingen van het Forum voor Democratie een andere parlementariër met “tribunalen” en de woorden: “Uw tijd komt nog wel”.

Onder het pseudoniem Vossius schreef hij [van Houwelingen] een duister essay vol bewondering voor Hitlers Derde Rijk. Dat ontdekte NRC. Zweepslagen voor iemand die mensen lastigvalt op straat. Bankiers ophangen wegens wanbeleid, „onder luid gejuich van de bevolking”. Discriminatie van etnische minderheden om het groepsgevoel bij de meerderheid te bevorderen. (Welingelichte Kringen)

 • Aflevering 30: Gideon van Meijeren (Fvd), Harm Beertema (PVV). Bij toeval een uitzending waar ik een stukje van had gezien. Van Meijeren mocht zijn uitspraken over van Dissel even eenzijdig toelichten.

Driehonderd wetenschappers

Driehonderd wetenschappers hadden in een open brief gereageerd op zijn uitspraak dat van Dissel corrupt was. Géén van die wetenschappers was in de uitzending maar van Meijeren mocht lekker eenzijdig zijn standpunt nógmaals toelichten en van Dissel nogmaals door het slijk halen en corrupt noemen: “corrupt is hier absoluut van toepassing” zegt van Meijeren en wordt door de interviewer niet tegengesproken, integendeel. Die maakt even een afwerend gebaar en zegt lachend: “dank je, we moeten ook door”.

Invloed Ongehoord Nederland

Wat is de invloed van Ongehoord Nederland waar ze zelf kennelijk zo blij mee zijn? Want duidelijk is dat ze niet journalistiek bezig zijn maar zoals ze zelf aangeven invloed hebben (en dus kennelijk ook willen hebben) op het publiek.

De invloed is overduidelijk vooral rechts-extremisme en rechts-radicaal gedachtengoed. Dat dat óngehoord is op de Nederlandse TV was inderdaad (lang) waar. Maar helaas krijgt deze omroep nog steeds ruim baan en gunnen rechtse populisten en complotdenkers zonder enig tegengas een podium.

Dat dat invloed heeft is zonder twijfel waar.

Omvolkingstheorie Filip Dewinter

Wetende dat je als Ongehoord Nederland invloed hebt nodig je dan ook nog eens iemand als Filip Dewinter uit en laat hem zijn omvolkingstheorieën spuwen. Een opvatting die onder rechts-nationalistische aanhangers van complottheorieën erg populair is.

Filip DeWinter Omvolking (Youtube)
Filip DeWinter over Omvolking (Youtube)

“Omvolking betekent niet alleen de vervanging van ons volk door een ander volk via de weg van de massa-immigratie maar het betekent ook een beschavingsruil. De omvolking is een vorm van etnische genocide en culturele zelfmoord.” – Filip Dewinter (Youtube)

Wat is Omvolking?
De theorie die Filip Dewinter te berde brengt is gerelateerd aan Nazi-Duitsland’s opvattingen. Wikipedia schrijft er het volgende over:

Volgens deze theorie wordt aangetoond dat in Westerse landen de oorspronkelijke bevolking via massa-immigratie geleidelijk geheel of voor het grootste gedeelte vervangen door vreemdelingen, met name moslims. De oorspronkelijke bevolking zou op termijn ‘een minderheid in eigen land’ worden en hun eigen volkscultuur vervangen door de cultuur van de immigranten.

Omvolking is een germanisme van het Duitse ‘Umvolkung’. In nazi-Duitsland had dit begrip oorspronkelijk betrekking op de politiek om voormalig Duitse gebieden na herovering om te volken. De gebieden zouden weer gegermaniseerd worden, door de daar woonachtige niet-Duitse bevolking om te volken tot Duitsers (door culturele assimilatie) danwel te verdrijven en te vervangen door Duitse immigranten. Dit is dus precies het omgekeerde van het extreem-rechtse model, dat juist stelt dat de eigen (blanke) gebieden zouden worden geïslamiseerd en omgevolkt tot moslimstaten.

Invloed van deze theorie
Ik kom deze gedachtengang regelmatig(!) tegen op sociale media. Op Facebook en Twitter zie je het heel vaak in de commentaren terug.

Aanhangers van populistische partijen als de PVV, JA21 en FvD-aanhangers uiten dit soort gedachten met grote regelmaat. Het politieke programma van deze partijen voedt deze gedachten alleen maar. Het zijn gevaarlijke gedachten die er toe leiden dat er (meer) buitenlanderhaat komt.

Het sluit ook naadloos aan bij andere complottheorieën en het is dan ook niet verbazingwekkend dat veel aanhangers van (andere) complottheorieën over bijvoorbeeld het World Economic Forum, over corona e.a. óók deze omvolkingstheorieën omarmen en vice versa.

Globale Elite
Mensen die geloven in omvolking van Europa denken dat “de massale import” beraamd is door een globale elite.

“Ons volk wordt vervangen door een ander volk“, zei Dewinter in de uitzending van 10 mei. En ook: “Samen met die bevolkingsruil komt ook een beschavingsruil. Onze manier van leven wordt vervangen door de immigranten.” (NOS)

Als je spreekt van omvolking en dit relateert aan een religie dan praat je echt onzin. Moslims bestaan, net als Christenen, wereldwijd uit een diverse groep qua ethnische komaf.

Er is ook niet zoiets als een globale elite die tegen ons burgers samenzweert. Daar doen héél veel theorieën de ronde over – en, eerlijk is eerlijk ik heb zelf vroeger ook wel eens geloof aan sommige van die opvattingen gehecht! – maar ze kloppen domweg niet.

Vindt er dan geen omvolking plaats?

Nee. Waar wél omvolking heeft plaatsgevonden, in het verleden, is in Canada en de Verenigde Staten (waar de Indianen verdreven zijn door blanke immigranten), Aboriginals, Maori en de oorspronkelike Hawaiianen zijn ook door blanke immigratie nagenoeg verdwenen. Dát is een omvolking.

In Rusland, de voormalige USSR, was het een politiek machtsmiddel – complete groepen werden gedeporteerd en naar andere delen van het land verplaatst en Russen er voor in de plaats gehuisvest. De Baltische staten zijn daar een voorbeeld van.

Ook de Romeinen en de Perzen deden dit vroeger. Het was een methode om de nationale eenheid te vernietigen waarbij men dan met name de toplaag van de bevolking deporteerde. Een bekend voorbeeld is de ballingschap van de Joden naar Babylon.

Ongehoord Nederland moet van de buis af

Wat mij betreft moet de zender Ongehoord Nederland niet gestraft worden met een boete. Ze moeten gewoon van de buis af.

Netjes rechts-radicaal

Het rechts-radicale gedachtengoed, racisme en populisme heeft de afgelopen eeuwen al véél te veel schade aangericht.

“We stoppen het niet in het extremisme. We hebben het op een hele nette manier gedaan.” vindt de voorzitter, Arnold Karskens, van Ongehoord Nederland. Maar of je het nu “netjes” doet of met de botte bijl: het blijft extreem-rechts en het blijft gevaarlijk. De “nette” versie is wellicht nog veel gevaarlijker zelfs want dat zijn wolven in schaapskleren.

Dit soort waanzin moet ongehoord blijven, moet bestreden worden en de verspreiders er van moeten worden aangepakt.

En oh ja. Als je als aanhanger van het rechtse populistische gedachtengoed zover bent gekomen dat je deze zin nog leest: nee, ik ben niet links. En ook géén VVD’er of D66’er.

verkiezingen jinek rtl4

Op wie ga je stemmen?

De verkiezingen zijn inmiddels gaande. Op wie ga je stemmen? Heeft je stem daadwerkelijk invloed? Of gooi je je stem wellicht weg? Veel mensen die gaan stemmen, stemmen namelijk op een partij waarvan op voorhand vast staat dat die niet gaat regeren.

Iemand schreef in een discussie (over de PVV) aan mij het volgende:

“Ze benoemen de islam en de mensen die strikt volgens de Islam wensen te leven in een land waar andere waarden en normen gelden. Als deze mensen gewoon de Nederlandse waarden en normen respecteren dan wordt er helemaal niemand uitgesloten. Geert brengt het wat lomp en hard maar is geen woord aan gelogen dat we hier wel degelijk met een bevolkingsgroep van doen hebben waarvan een groot deel schijt heeft aan het land waar ze wonen en dat mag wat mij betreft benoemd worden.”

En vervolgens:

“draai het eens om en dat wij Nederlanders massaal in zo’n land als waar al die mensen die ons land binnenkomen binnenvallen en onze waarde en normen daar opdringen” ..

Ah, .. maar juist dáár blonk Nederland in uit!!

Tijdens de Gouden Eeuw was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, via de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) een kleine koloniale mogendheid. En wat deden de Nederlanders in die koloniën? Precies: onze “cultuur”, gewoonten en religieuze opvattingen ’te vuur en te zwaard’ brengen. Daarnaast plunderden we en passant deze landen ook nog eens even leeg.

De Islam is een religie. Dat weigert Wilders te erkennen. Iedereen is vrij om te geloven wat hij wil (art 1 grondwet):

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Het is doodsimpel. Zolang PVV zelf grote groepen van de samenleving blijft uitsluiten, worden ze zelf uitgesloten. Als ze hun extreme standpunten wat zouden matigen dan is een formatie denk ik heel bespreekbaar voor VVD en CDA. Rutte heeft dat ook meermaals gezegd. Maar dat is meteen ook de spagaat waar Wilders in zit. Meeregeren betekent: een aantal standpunten loslaten. En dat zijn juist de standpunten die hem zijn zetels opleveren. Dus dat kan niet.

Stemmen op PVV of FvD is dan ook niets meer of minder dan je (waardevolle!) stem weggooien. Constructieve bijdragen zijn door de PVV of FvD nog nooit geleverd immers?

Het probleem is dat veel mensen het onderscheid niet kennen tussen (de verschillende groepen) migranten, mensen afkomstig uit de koloniën en mensen afstammend van/uit de slavernij-tijd. Alles heet “ze”, wordt op één hoop geveegd en is “fout”. Kortzichtig. Discriminerend. En.. “uitsluiten”. Maar, voor hen staat als een paal boven water: “GEERT HEEFT GELIJK!”. Als je al niet eens begrijpt waar die man het over heeft hoe kun je dan stellen dat hij gelijk heeft, in welk opzicht dan ook?

Nogmaals: een stem op een dergelijke partij is onherroepelijk je stem weggooien. Kies verstandig. Stem op een partij die wél van zins is je stem écht te laten horen en vertaalt naar beleid – als regeringspartij of constructieve oppositiepartij.

#stembiljetfoto verkiezingsfraude

Verkiezingsfraude. Is een #stembiljetfoto maken zinvol?

Met de hashtag #stembiljetfoto roepen mensen op Twitter en Facebook op om een foto te maken van je verkiezingsbiljet met daarbij je ID-kaart om verkiezingsfraude tegen te gaan.

Is er sprake van risico verkiezingsfraude?

De suggestie wordt, vooral in rechtse kring, gewekt dat er ‘met de stemsoftware fraude gepleegd’ zal gaan worden. Op basis waarvan? Ik geef het verhaal dat rond gaat onderstaand weer:

Mensen, let op ! Ze willen je verkiezing stelen, op dezelfde manier als in de VS. Er zijn al 2,4 miljoen stembiljetten gestuurd naar ouderen en degenen die niet bij de stempunten kunnen komen. Zodat ze per post kunnen worden verzonden. Het is duidelijk met welk doel. Je moet dit voorkomen. Dit is echt je laatste kans. Als deze keer de anti-Nederlandse regering aan de macht blijft, krijg je nooit meer de kans – de Big Tech zal er voor zorgen. Maar je kan iets doen voor de eerlijke verkiezingen.
Het is de recht op :
“Maximaal 3 volmachten. De kiezer die wordt gemachtigd mag maximaal 3 volmachtstemmen uitbrengen. Dit kan alleen gelijktijdig met het uitbrengen van de eigen stem.”
Dit betekent dat iedereen die naar het stembureau gaat in staat zal zijn om er nog drie meenemen die niet zelf kunnen gaan. Dat recht heb je ! Het is BELANGRIJK ! Dit is nodig om te voorkomen dat ze met de per post verzonden stemmen kunnen manipuleren. Ga naar je grootouders. Ga naar je oude buren. Bied ze je hulp aan. Laat zo weinig mogelijk mensen hun stem per post sturen. Het is toch niet moeilijk. Als jullie het allemaal samen doen, zal het lukken.
Bovendien, maak een foto van de persoon die jou vertrouwt om hun stem te leveren, samen met hun stembiljet, waar hun keuze en de gegevens duidelijk zichtbaar zijn. Doe hetzelfde persoonlijk ook – voordat u uw stembiljet in de stembox plaatst, neem een selfie met uw keuze en de gegevens. Anonimiteit speelt hun in de kaart. Door je keuze openlijk en eerlijk te laten zien, geef je ze geen kans om je stem te stelen. Stuur de selfies die je hebt gemaakt naar het hoofdkwartier van de partij waar je op hebt gestemd. Dit zal dienen als bewijs in geval van fraude.
Verdeel deze mededeling in alle social media. Maak het viraal.
Laat je machtige stem horen. Pak je land terug. Word weer vrij. Doe je best en denk aan de toekomst.
Het is nu of nooit !

Onjuiste stellingen en aannames

Dit verhaal bevat een aantal onjuiste stellingen.

 1. “ze” willen de verkiezingen stelen. De “big-tech” (wie dat ook maar mag zijn?) wil frauderen. Dat is inspelen op angstgevoelens bij mensen. De vraag is echter: wie zijn “ze”? Hier zien we dat dit een ‘samenzweringstheorie‘ is. De bewering is daarnaast dat we een “anti-Nederlandse” regering hebben;
 2. Verkiezingsfraude “op dezelfde manier als in de VS”? De verkiezingen in de VS zijn uitgebreid, zéér uitgebreid, getoetst en onderzocht. Vele processen zijn er over gevoerd. Er is géén sprake van (grootschalige) fraude. Zelfs Republikeinse waarnemers en gouverneurs stelden vast: de verkiezingen zijn eerlijk verlopen;
 3. het stemmen “per post” is niet fraudegevoelig. Het is zeker mínder fraudegevoelig dan volmachten verstrekken. Immers, hoe weet je als oudere dat de persoon die jij een volmacht verstrekt daadwerkelijk stemt waar jij opdracht toe hebt gegeven? Stemmen per post is in Nederland al héél lang mogelijk voor hen die in het buitenland wonen. Dit is, in verband met Corona, uitgebreid naar ouderen in Nederland om hen te beschermen voor besmettingsrisico’s;
 4. een foto maken? Een foto is net zoveel bewijs als géén bewijs. Een foto kun je namelijk eenvoudig manipuleren op een telefoon of computer;
 5. een foto van de persoon die jou vertrouwt om hun stem te leveren, samen met hun stembiljet, waar hun keuze en de gegevens duidelijk zichtbaar zijn” – dit is een inbreuk op de wet! In een democratisch land is je stem immers anoniem;
 6. Stuur de selfies die je hebt gemaakt naar het hoofdkwartier van de partij waar je op hebt gestemd. Dit zal dienen als bewijs in geval van fraude“. Het is volslagen onmogelijk om met deze selfies te bewijzen dat er fraude wordt gepleegd. Dit is alléén mogelijk als van iedereen wordt vastgelegd op welke partij wordt gestemd en stemmen herleidbaar zijn. Alléén in dictaturen zijn alle stemmen herleidbaar.

De oproep is derhalve feitelijk een oproep tot de invoering van gecontroleerde stemming van burgers zoals dat in een dictatuur gedaan wordt.

Fraude met volmachtstemmen

Uit onderzoek is gebleken dat fraude met volmachtstemmen regelmatig voorkomt. Een illustratie hier van:

Uit die gegevens blijkt dat in het stembureau in theater De Vaillant in de Schilderswijk een extreem hoog percentage volmachtstemmen is uitgebracht. ‘Een derde (32,9 procent) van alle geldige stemmen is er niet uitgebracht door de kiesgerechtigde zelf, maar door een gemachtigde’, schrijft de krant (NRC). Dat is een flinke score, want volgens de Kiesraad schommelt landelijk het totale percentage volmachtstemmen rond de tien procent. (Omroep West)

Stemmen ronselen is een bekend fenomeen.

Ronselen is een terugkerende verschijnsel bij Nederlandse verkiezingen. Al sinds de jaren ’80 worden geregeld gevallen gemeld. In Nederland is het een relatief gemakkelijk praktijk vanwege het soepele volmachtensysteem. Een handtekening en kopie van het identificatiebewijs zijn genoeg om een ander te laten stemmen. De procedure is bedoeld om stemmen eenvoudig te maken voor mensen die niet op een stembureau kunnen komen. (Pepijn v.d. Gulden, Journalist)

Geef dus vooral niet een volmacht aan mensen die dit soort opvattingen aanhangen. Uw stem is in handen van dit soort types juist niet veilig. Het zou mij niet verbazen als juist zij uw stem geven aan een partij waar u totáál niet achter staat!

Waar komt dit verhaal vandaan?

Dit verhaal komt uit ‘rechts-radicale’ bronnen. Er loopt daarnaast nog een ander verhaal doorheen. Men heeft “ontdekt” dat het bedrijf Hackdefense, die “de stemsoftware test” een eigenaar heeft die politiek een uitgesproken voorkeur heeft voor D66.

Dat maakt kennelijk het hele bedrijf en alle medewerkers direct “verdacht” en zou bewijs zijn dat “de stemsoftware” gemanipuleerd is. Maar wat doet die software dan? Die telt de totalen op en stelt op basis daarvan de zetelverdeling vast.

De software kan niet van buitenaf beïnvloed worden:

“Gemeenten die OSV2020 gebruiken voor het vaststellen van de uitslag, dienen zich te houden aan bepaalde procedures en voorwaarden bij het gebruik van de software. Zo worden de computers gebruikt in een af te sluiten ruimte. En zijn de computers waarop het programma wordt gebruikt niet aangesloten op internet of het gemeentelijk netwerk. Als er een verbinding wordt geconstateerd sluit het programma automatisch af. Verder moeten gemeenten de stemtotalen twee keer invoeren, door twee verschillende personen, als waarborg voor correcte invoer (‘vier ogen principe’).”

Het feit dat de eigenaar van een bedrijf die test of deze voorzieningen goed werken, via een vastgesteld testprotocol, een bepaalde politieke voorkeur heeft, heeft geen enkele, totáál géén, invloed op de software zelf! Zij controleren slechts of de software doet wat het moet doen. Het feit dat je een controle uitvoert heeft geen enkele invloed op de werking. Productie en test van de software zijn in handen van twee verschillende organisaties. Juist om gemarchandeer te voorkomen!

Men geeft met deze beweringen te kennen totáál geen kaas te hebben gegeten van hoe ICT werkt. Maar omdat de gemiddelde burger, en zeker ouderen, dat ook niet hebben speelt men in op de onkunde en wantrouwen die er heerst op dit gebied. Ook geeft men aan geen idee te hebben hoe het stemproces verloopt qua telling van de stemmen.

Hoe is gegarandeerd dat er géén stemfraude plaatsvindt?

“Transparantie en controleerbaarheid van de uitslag zijn waarborgen voor een betrouwbare uitslag. Daarom wordt op papier gestemd. Het tellen van de stemmen in de stembureaus gebeurt in het openbaar, kiezers mogen daarbij aanwezig zijn. Hun eventuele opmerkingen worden opgenomen in het proces-verbaal van het stembureau. De gemeenten leggen de processen-verbaal van de stembureaus en gemeentelijke stemtotalen ter inzage. Ook worden de gemeentelijke stemtotalen gepubliceerd op internet. Deze zijn voor iedereen in te zien. De gemeentelijke stemtotalen kunnen daardoor worden gecontroleerd met de handmatig vastgestelde uitslagen van de stembureaus. Zo kan eenieder controleren of de tellingen juist zijn.” – Kiesraad.

De verkiezingsuitslagen per stembureau zijn dus geteld door (vrijwillige) medewerkers. Burgers. Daarnaast mogen andere burgers meekijken hierbij. Het is een openbaar gebeuren! De uitslagen per stembureau zijn daarna publiek. Ze staan op de websites van gemeenten en in de kranten. En zijn via de website van de Kiesraad en de OpenData nog te raadplegen.

Vertrouw je het niet? Ga zelf tellen!

Vertrouw je de stemmentellers niet? Ga gewoon zelf tellen! Ga waarnemen op het stembureau! Kost je een hoop tijd en je moet er moeite voor doen. Klopt. Mijn dochters hebben ook bij diverse verkiezingen als stemmentellers gewerkt. Collega’s en bekenden eveneens. Als zij mij vertellen hoe het er aan toe gaat op een stembureau en als je de informatie van de kiesraad er bij pakt kan ik, nogmaals, maar één ding concluderen: onze verkiezingen verlopen volstrekt transparant én controleerbaar.

Het gaat niet aan in Nederland te beweren dat er stemfraude wordt gepleegd. Dat is echt een ronduit belachelijke claim.

Hoe zou het überhaupt ooit mogelijk zijn in een dergelijk transparant systeem fraude te plegen? Wie dit soort kolder de wereld inslingert is volstrekt paranoide of heeft maar één doel: de maatschappij ontwrichten door leugens rond te strooien en goedgelovige, maar wantrouwige, mensen in verwarring te brengen.

Dan ben jij vast ook van D66!

 

uitslag kieskompas

Het één en ander tegensprekend leverde mij direct het verwijt op dat ik dan ook wel D66 of VVD zou stemmen. Dat doe ik niet. Dat is een ‘stroman-argument‘. Mijn “kieskompas” uitslag is daar wel helder over denk ik.. Als er iets is waar ik ver vanaf sta is het D66 en VVD. Maar ook de rechts-radicalen van PVV en FvD, of de uiterst linkse partijen, hoeven niet op mijn stem te rekenen. Dus al dat soort ‘verwijten’ leg ik naast mij neer en ga ik niet serieus op in verder.

 

 

Rudy's Krabbels | Christen Democratisch Appèl nl Logo.svg

Buma’s Bijstandsplan – Kan het CDA niet rekenen?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zaten er in december 2018 zo’n 433.000 mensen in de bijstand. Daarvan hebben 223.000 mensen een niet-westerse migratieachtergrond (51.5%). Helaas voer voor Wilders zo’n constatering maar het is nu eenmaal zo.

Als je ’t mij vraagt, heeft Buma geen idee waar hij het eigenlijk over heeft.

WIE ZITTEN ER IN DE BIJSTAND?

Veel mensen in de bijstand zijn arbeidsongeschikt(en) die geen uitkering van UWV ontvangen, asielzoekers die om allerlei redenen helemaal niet kunnen participeren en ouderen (50% is 45 jaar of ouder) die door de maatschappij “afgeschreven” zijn.

Vandaar ook dat de uitstroom naar werk nihil is (ca 5%). Uitstroom naar de AOW is maar liefst 25% (NOS) dus dat zegt genoeg. En dan heb je het nog niet over de armoedeval als mensen zo’n baantje ‘aangeboden’ krijgen.

hypotheek aflossen meest verstandigeREKENVOORBEELD

Ik ga uit van een 40-jarige, met een gezin, en een werkweek van 40 uur.

De voorgestelde 85% van het minimumloon (bij een baantje van 20 uur) leidt tot slechs een kleine verhoging van het inkomen. Het minimumloon voor een 23 jarige of ouder voor 20/40e werken is 807 euro per maand. Dat is in Buma’s plan dan EUR 685,95 (85%). Een bijstandsuitkering (eveneens 20/40e) is, voor een gezin, EUR 668,21. Samen dus EUR 1354,13.

Een volledige bijstand voor een gezin is EUR 1336.42. Met andere woorden, men dient 20 uur te werken voor een financieel voordeel van nog geen 18 euro per maand.

Allemaal leuk bedacht, maar die 18 euro ben je aan reiskosten en andere verwervingskosten (want: werken kost ook geld!) ruimschoots kwijt. Wat te denken, bijvoorbeeld, van kinderopvang? En, stel, je hebt de pech dat je toevallig wat schulden hebt, dan zijn beslagleggers e.d. er als de kippen bij om die ‘extra inkomsten’ weer af te nemen. Je kosten stijgen dus in elk geval een veelvoud van de “opbrengst” van 18 euro per maand.

Natuurlijk zullen sommige werkgevers een reiskostenvergoeding bieden. Echter, die is nooit dekkend. Je bent dan ook een vervoermiddel (auto?) nodig die bijvoorbeeld onderhoudskosten met zich meebrengt.

Natuurlijk kun je stellen dat het belangrijk is om weer werkervaring op te doen, uit die ’thuiszit-modus’ te komen. Maar bedenk dat een zodanige lange-termijn visie bij de meeste mensen in een bijstandsuitkering niet echt aanslaat. Die willen geen ‘wellicht’ of ‘misschien’ .. die willen zekerheid. Als van hen een investering wordt gevraagd (immers: het kóst hen geld) moeten ze ook weten wanneer dat daadwerkelijk iets gaat opleveren voor ze.

Alles bij elkaar genomen is het een plan dat gewoon nooit goed kan gaan uitpakken. Waarom bijvoorbeeld niet gewoon basisinkomen invoeren voor 50+’ers in de bijstand? Scheelt enorm in uitvoeringslasten en geeft mensen rust. En vanuit die rust gaan ze wellicht zelf initiatieven ontplooien.

Rudy's Krabbels | henk en ingrid

Vluchtelingen? Geert lacht zich rot…

Het moet toch maar een keer. Iets schrijven over de “vluchtelingencrisis”. Ik erger mij namelijk nogal. Erger mij zelfs vréselijk. Op Facebook zie ik bijvoorbeeld het éne na het andere bericht. Van mensen die roepen dat ze bang zijn voor de vluchtelingen. Die zouden niets anders zijn dan “aanranders en moslim-fanaten die aanslagen willen plegen” of, .. op zijn minst, “onze banen inpikken”. 

henk en ingrid
Per saldo verlaten er meer mensen ons land dan dat er vluchtelingen het land binnenkomen.

Waar ik mij het meest over verbaas is dat steeds meer mensen PVV-standpunten delen. Plaatjes van de pro-PVV facebook pagina’s met mededelingen waarvan je denkt “dénk toch eens na voor je dat deelt!”. Mensen waarvan ik dacht dat ze het wel beter wisten. Zelfs onder hoger opgeleiden wint de PVV aanhang zo blijkt uit recente peilingen. In 2006 was nog maar 9% van de PVV’ers hoger opgeleid (TNS NIPO). In 2014 was de situatie al wat aan het veranderen.Van de mensen die op de PVV stemmen is ongeveer 50 procent lager opgeleid op dat moment. Maar recent viel het volgende te lezen in de Telegraaf (de Krant van de onderbuik van Nederland langzamerhand)

Onder hoger opgeleiden wint de PVV aan populariteit. Van hen zou 14 procent nu op de partij van Wilders stemmen, tegen 5 procent in juli. Van de laagopgeleiden zou 37 procent nu een stem op de PVV uitbrengen; dat was 21 procent.

(bron)

Even wat zaken op een rij?

 • Het aantal vluchtelingen in Nederland is nog altijd vele malen lager dan jaren geleden (zie grafiek hieronder);
 • Lang niet alle vluchtelingen zijn afkomstig uit ‘moslimlanden’, veel zijn helemaal geen moslim en al helemaal geen ‘jihadisten’. Dat is een verzinsel;
 • Vluchtelingen “pikken onze banen”? Nee hoor, integendeel. De meeste vluchtelingen kunnen helemaal geen werk vinden. Ongeveer een kwart van hen vindt na jaren een baan en moet daar gruwelijk veel moeite voor doen. Zou de gemiddelde Nederlander een voorbeeld aan kunnen nemen!
 • De PVV is een partij die niet opkomt voor de belangen van de gemiddelde “Henk en Ingrid” laat staan dat ze werkelijk een oplossing hebben voor het (fictieve) “vluchtelingenprobleem”.

Het is vrij eenvoudig aantoonbaar, door te kijken naar het stemgedrag van de PVV in de 2e kamer, dat deze partij totaal niet opkomt voor de belangen van de gemiddelde burger.  De PVV is een rechtse, liberale, partij die totaal geen oog heeft voor hen die het moeilijk hebben in de samenleving. Daarvoor kun je beter kijken naar een partij als de SP of CU. Hun “vluchtelingenstandpunt” is inspelen op onderbuikgevoelens en daarmee halen ze stemmenwinst. Maar zodra deze partij ooit aan de macht zou komen zullen “Henk & Ingrid” héél verbaasd zijn over het échte gezicht van deze partij.

Een paar recente voorbeelden:

 1. PVV is voor verdere liberalisering van de sociale huursector. Oftewel: huurwoningen worden duurder als het aan de PVV ligt;
 2. PVV is voor TTIP. Het trans-Atlantische verdrag waarmee macht van politiek en rechtsstaat wordt overgeheveld naar multinationals.
 3. PVV stemde tegen de miljonairsbelasting waarmee gat tussen arm en rijk zou moeten slinken.

Zie verder deze pagina voor meer informatie over het stemgedrag van de PVV.

De “Tsunami” van vluchtelingen?

Jarenlang roept Wilders al de meest nare dingen over andere etnische groepen. Maar kloppen die met de feiten? Hij heeft het bijvoorbeeld vaak gehad over de “Tsunami” van vluchtelingen en/of buitenlanders (dat woord gebruiken alleen al is tekenend!)

vluchtelingen

Deze grafiek (Vluchtelingenwerk) laat zien dat de zaken heel anders liggen dan dat hij doet voorkomen. En ook al zou het zo zijn dat we nu net zoveel vluchtelingen zouden opvangen als in 1994, dan nog.. we hebben vijftien jaar lang nauwelijks instroom van vluchtelingen gehad, ….

Het moet me toch van het hart.. beste mensen, moeten we nu echt andere mensen letterlijk laten doodgaan, creperen van ellende? Omdat ene meneer Wilders ons een fabeltje op de mouw speld en we zelf te lui zijn om even te “googelen” om de feiten te checken? Er zijn op dit moment 60 miljoen, ZESTIG MILJOEN, vluchtelingen. Is het echt te veel gevraagd om daarvan een klein gedeelte in ons land, eventueel tijdelijk, op te vangen? Want, wat hebt u er nou écht helemaal minder door dat er hier vluchtelingen zijn of komen? Helemaal niets! Toch menen Nederlanders een uiterst beschamende houding aan te moeten nemen als het om asielzoekers, oorlogsslachtoffers over het algemeen, gaat. Opgehitst door Wilders c.s. gaat men helemaal los (zie bijvoorbeeld deze video van vandaag)

Tot slot, ..

Ik hoor mensen wel eens roepen “Ja, maar, .. ons land is VOL!”. Ook dat is feitelijk onjuist. Vorig jaar hebben namelijk maar liefst 144.175 mensen Nederland verlaten. Er vertrekken meer mensen dan dat er binnen komen. Er is dus meer dan voldoende plaats in ons land. Maar, .. is er plaats in uw hart?