Tag: FvD

boete voor arts pepijn van houwelingen op twitter

FVD’er Pepijn van Houwelingen verspreidt nepnieuws over corona

Dat FVD’er Pepijn van Houwelingen en de andere slippendrager van Thierry Baudet, Gideon van Meijeren, het niet zo nauw nemen met de waarheid is bekend.

In navolging van hun Grote Roerganger Baudet, de man die bijvoorbeeld vindt dat Poetin “een prachtige vent” is en de nodige complottheorieën de wereld ingeslingerd heeft danwel onderschrijft, gaat Pepijn van Houwelingen vandaag nog weer eens wat nepnieuws in de herhaling te gooien.

Je zou het niet verwachten, maar de aandacht voor een nieuwe ronde boostervaccinaties tegen Covid-19 is kennelijk voer voor allerlei mensen om weer los te gaan. Alle verhalen over ‘wondermiddelen’ worden weer gerecycled, alle statements waarvan we al inmiddels meer dan een jaar weten dat ze niet waar zijn (o.a. “oversterfte komt door vaccinatie”) worden weer als waarheid de wereld ingeslingerd.

Pepijn van Houwelingen neemt loopje met de waarheid

Dan kan FVD’er Pepijn van Houwelingen natuurlijk niet achterblijven. Hij tovert een oud briefje tevoorschijn met daarbij de tekst: “Arts krijgt een boete van duizenden euro’s opgelegd door het ministerie van VWS omdat hij zijn patiënten (zonder risico) Ivermectine & Hydroxychloroquine (gebruikt voor de behandeling van Corona in o.a. Japan en India) voorschrijft. ” –  zie screenshot hieronder.

FVD'er Pepijn van Houwelingen verspreid nepnieuws op Twitter (screenshot 2022-08-07)

Of deze brief werkelijk aan een arts gezonden is, kunnen we niet nagaan. Alle relevante gegevens zijn er letterlijk uit geknipt. Laten we aannemen dat dat daadwerkelijk gedaan is.

De éérste leugen die hij verkondigt gaat over de medicijnen en hun werkzaamheid.

— Hydroxychloroquine en chloroquine zijn malariamedicijnen. Ze worden door veel mensen gezien als een middel tegen Covid. Dat deze medicijnen daar niet tegen werken, integendeel, is al lang bekend.

Gebleken is dat behandeling met het middel heeft geleid tot een hoger sterftecijfer(!) onder de patiënten.

— Ivermectine is een middel tegen darmwormen (o.a. bij paarden), mijten en luizen. Het wordt bij de mens vooral toegepast bij de behandeling van riviserblindheid.  Ook dit middel werkt niet tegen Covid. Sterker nog, het is gevaarlijk.

Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut van Verantwoord Medicijngebruik: ‘De grootst mogelijke bewijskracht wordt van vaccinaties gevraagd, terwijl bepaalde medicatie en supplementen kritiekloos worden ingenomen.’ (VPRO)

Dit mag toch inmiddels allemaal niet meer onbekend worden verondersteld.

De twééde leugen in de tweet gaat over toepassing van de middelen in Japan.

Fact Check: Japan heeft ivermectine niet goedgekeurd voor de behandeling van COVID-19. Punt.

Maar de feiten doen er niet toe bij FVD’er Pepijn van Houwelingen, net als bij zijn Grote Roerganger Thierry Baudet. Zo beweerde Baudet bijvoorbeeld met droge ogen dat er géén oversterfte was door corona (terwijl op dat moment de oversterfte ruim 10.000 mensen was).

Boete voor arts is terecht

Wanneer de brief daadwerkelijk authentiek is, is deze boete domweg terecht. De overtredingen die gemeld worden staan zware boetes op. De arts komt er dan nog met een relatieve ’tik op de vingers’ mee weg.

Willens een wetens een medicijn voorschrijven tegen een ziekte die daar niet voor bedoeld is, waar geen testen voor zijn gedaan voor toelating en ook nog eens risico’s met zich meebrengt, als arts?! Daar had een véél hogere boete voor uitgedeeld moeten worden. Zeker omdat er meermaals voor gewaarschuwd is.

Wat van Houwelingen hier doet op Twitter is ondubbelzinnig nepnieuws verspreiden. Een lid van de 2e kamer volstrekt onwaardig. Het past dan weer wel in het patroon dat we zien bij hem. Het volk ophitsen.

Onder het pseudoniem Vossius schreef hij [van Houwelingen] een duister essay vol bewondering voor Hitlers Derde Rijk. Dat ontdekte NRC. Zweepslagen voor iemand die mensen lastigvalt op straat. Bankiers ophangen wegens wanbeleid, „onder luid gejuich van de bevolking”. Discriminatie van etnische minderheden om het groepsgevoel bij de meerderheid te bevorderen. (Welingelichte Kringen)

Politici van FVD delen de antisemitische berichten niet direct, maar retweeten wel berichten van accounts die ook antisemitische tweets verspreiden. Volgens onderzoekers geeft FVD de antisemitische accounts op deze manier een groter bereik. [..] „Een schokkende hoeveelheid antisemitisme”, zag Burger. „Met inhoud waarvan ik aanneem dat mensen ervan staan te kijken. Bijvoorbeeld het oeroude verhaal dat Joden ritueel kinderen vermoorden, dat in die kringen nog steeds serieus te vinden is.” Volgens Burger gedragen politici die de accounts verspreiden zich onverantwoord. (NRC)

Aan onafhankelijk onderzoek door échte journalisten heeft Pepijn van Houwelingen ook duidelijk een broertje dood. Zeker als dat journalisten zijn die de regering Orbán kritisch benaderen. Hongarije en Rusland worden door de FvD’ers geprezen. Dat alleen al zou iedereen wantrouwig moeten maken als het om uitlatingen van deze drie mannen gaat.

gideon van meijeren
Gideon van Meijeren op Twitter

In de EU zijn er inmiddels wetten aangenomen om het verspreiden van desinformatie over corona aan banden te leggen. Deze informatie is schadelijk voor de volksgezondheid.

Mensen wijsmaken dat Ivermectine & Hydroxychloroquine veilig (“zonder risico”) zijn en in Japan en India zou worden gebruikt is precies dat: desinformatie die al geruime tijd circuleert via diverse ‘complot’ en ‘nepieuws’ websites en inmiddels al vele malen weerlegd is.

Het verspreiden er van is strafbaar. Net als het verspreiden van antisemitische denkbeelden. Of je dat nou direct of indirect doet maakt in mijn ogen geen verschil.

Het wordt hoog tijd dat deze club het veld gaat ruimen.

Ongehoord Nederland (logo)

Boete voor Ongehoord Nederland door Omvolkingstheorie Filip Dewinter

De omroep Ongehoord Nederland mag een boete van zo’n €93.000 aftikken. De boete is opgelegd voor het schenden van de journalistieke code van de publieke omroep. Wat mij betreft moet de omroep meteen van de buis.

Aanleiding voor de boete was onder andere een uitzending met Filip Dewinter, waarin hij zijn Omvolkingstheorie zonder enige tegenspraak of kritische bevraging voor het voetlicht mocht brengen.

Door het schenden van de journalistieke code is de NPO “van mening dat de omroep onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel”. De NPO hoopt dat er “in de toekomst geen verdergaande stappen nodig zullen zijn” als ON zich vanaf nu wel committeert aan de code. (NOS)

Naast de uitzending met Filip Dewinter was er nog een ander punt van kritiek, zeker nu relevant:

Ook ging ON de mist in bij een gesprek over stikstof waarin niet werd weersproken dat de landbouw de sector is waarin de minste stikstof wordt uitgestoten. Het tegenovergestelde is waar: zo komt 86 procent van de ammoniakuitstoot uit de landbouw. (NOS)

Invloed Ongehoord Nederland

BNNVARA schrijft over de omroep dat bij Ongehoord Nederland onder meer wordt gejubeld over ‘de sterke man’ Vladimir Poetin, de ‘gevaren van extreem links’ en “een verslaggever zich op straat schuldig maakt aan een staaltje snoeihard racisme”.

Ongehoord Nederland maakte zich op voorhand al niet populair. En al snel regende het klachten over de uitzendingen.

Tot nu toe heb ik zelf bijzonder weinig gezien van Ongehoord Nederland. Niet in de laatste plaats omdat ik niet veel (bewust) Televisie kijk. Als je de gastenlijst ziet bij Ongehoord Nieuws lopen de rillingen je al over de rug.

(Screenshot) Filip DeWinter Omvolking Ongehoord Nederland
(Screenshot) Filip DeWinter bij Ongehoord Nederland

Gasten bij Ongehoord Nederland

Zo was op 21 juni panellid, rechtsfilosoof en uitgesproken complotdenker Raisa Blommestijn in de uitzending (zij is er veel vaker uiteraard), Gideon van Meijeren (FvD) mag natuurlijk even iets roepen in de microfoon. Een uitzending waarin Arnold Karskens ook blij constateert dat Ongehoord Nederland een enorme invloed heeft op het publiek.

Raisa Blommestijn (Twitter)Raisa Blommestijn braakt zoveel onzin uit, vooral op Twitter, dat ik haar tweets niet eens meer wil lezen en haar geblokkeerd heb. Haar uitspraken zijn een universitair opgeleid persoon totaal onwaardig en ze zijn ook óngeloofwaardig.

  • In aflevering 34, op 16 juni, zijn Paul Cliteur (vaste gast bij Café Weltschmerz en voormalig FvD-senator), Arno Wellens (stikstofontkenner, mede-oprichter FvD) en Flavio Pasquino (zelfbenoemd complotdenker) te gast.
  • Aflevering 33: Freek Jansen (FvD), Aflevering 32: Pepijn van Houwelingen (FvD). Recent nog bedreigde Pepijn van Houwelingen van het Forum voor Democratie een andere parlementariër met “tribunalen” en de woorden: “Uw tijd komt nog wel”.

Onder het pseudoniem Vossius schreef hij [van Houwelingen] een duister essay vol bewondering voor Hitlers Derde Rijk. Dat ontdekte NRC. Zweepslagen voor iemand die mensen lastigvalt op straat. Bankiers ophangen wegens wanbeleid, „onder luid gejuich van de bevolking”. Discriminatie van etnische minderheden om het groepsgevoel bij de meerderheid te bevorderen. (Welingelichte Kringen)

  • Aflevering 30: Gideon van Meijeren (Fvd), Harm Beertema (PVV). Bij toeval een uitzending waar ik een stukje van had gezien. Van Meijeren mocht zijn uitspraken over van Dissel even eenzijdig toelichten.

Driehonderd wetenschappers

Driehonderd wetenschappers hadden in een open brief gereageerd op zijn uitspraak dat van Dissel corrupt was. Géén van die wetenschappers was in de uitzending maar van Meijeren mocht lekker eenzijdig zijn standpunt nógmaals toelichten en van Dissel nogmaals door het slijk halen en corrupt noemen: “corrupt is hier absoluut van toepassing” zegt van Meijeren en wordt door de interviewer niet tegengesproken, integendeel. Die maakt even een afwerend gebaar en zegt lachend: “dank je, we moeten ook door”.

Invloed Ongehoord Nederland

Wat is de invloed van Ongehoord Nederland waar ze zelf kennelijk zo blij mee zijn? Want duidelijk is dat ze niet journalistiek bezig zijn maar zoals ze zelf aangeven invloed hebben (en dus kennelijk ook willen hebben) op het publiek.

De invloed is overduidelijk vooral rechts-extremisme en rechts-radicaal gedachtengoed. Dat dat óngehoord is op de Nederlandse TV was inderdaad (lang) waar. Maar helaas krijgt deze omroep nog steeds ruim baan en gunnen rechtse populisten en complotdenkers zonder enig tegengas een podium.

Dat dat invloed heeft is zonder twijfel waar.

Omvolkingstheorie Filip Dewinter

Wetende dat je als Ongehoord Nederland invloed hebt nodig je dan ook nog eens iemand als Filip Dewinter uit en laat hem zijn omvolkingstheorieën spuwen. Een opvatting die onder rechts-nationalistische aanhangers van complottheorieën erg populair is.

Filip DeWinter Omvolking (Youtube)
Filip DeWinter over Omvolking (Youtube)

“Omvolking betekent niet alleen de vervanging van ons volk door een ander volk via de weg van de massa-immigratie maar het betekent ook een beschavingsruil. De omvolking is een vorm van etnische genocide en culturele zelfmoord.” – Filip Dewinter (Youtube)

Wat is Omvolking?
De theorie die Filip Dewinter te berde brengt is gerelateerd aan Nazi-Duitsland’s opvattingen. Wikipedia schrijft er het volgende over:

Volgens deze theorie wordt aangetoond dat in Westerse landen de oorspronkelijke bevolking via massa-immigratie geleidelijk geheel of voor het grootste gedeelte vervangen door vreemdelingen, met name moslims. De oorspronkelijke bevolking zou op termijn ‘een minderheid in eigen land’ worden en hun eigen volkscultuur vervangen door de cultuur van de immigranten.

Omvolking is een germanisme van het Duitse ‘Umvolkung’. In nazi-Duitsland had dit begrip oorspronkelijk betrekking op de politiek om voormalig Duitse gebieden na herovering om te volken. De gebieden zouden weer gegermaniseerd worden, door de daar woonachtige niet-Duitse bevolking om te volken tot Duitsers (door culturele assimilatie) danwel te verdrijven en te vervangen door Duitse immigranten. Dit is dus precies het omgekeerde van het extreem-rechtse model, dat juist stelt dat de eigen (blanke) gebieden zouden worden geïslamiseerd en omgevolkt tot moslimstaten.

Invloed van deze theorie
Ik kom deze gedachtengang regelmatig(!) tegen op sociale media. Op Facebook en Twitter zie je het heel vaak in de commentaren terug.

Aanhangers van populistische partijen als de PVV, JA21 en FvD-aanhangers uiten dit soort gedachten met grote regelmaat. Het politieke programma van deze partijen voedt deze gedachten alleen maar. Het zijn gevaarlijke gedachten die er toe leiden dat er (meer) buitenlanderhaat komt.

Het sluit ook naadloos aan bij andere complottheorieën en het is dan ook niet verbazingwekkend dat veel aanhangers van (andere) complottheorieën over bijvoorbeeld het World Economic Forum, over corona e.a. óók deze omvolkingstheorieën omarmen en vice versa.

Globale Elite
Mensen die geloven in omvolking van Europa denken dat “de massale import” beraamd is door een globale elite.

“Ons volk wordt vervangen door een ander volk“, zei Dewinter in de uitzending van 10 mei. En ook: “Samen met die bevolkingsruil komt ook een beschavingsruil. Onze manier van leven wordt vervangen door de immigranten.” (NOS)

Als je spreekt van omvolking en dit relateert aan een religie dan praat je echt onzin. Moslims bestaan, net als Christenen, wereldwijd uit een diverse groep qua ethnische komaf.

Er is ook niet zoiets als een globale elite die tegen ons burgers samenzweert. Daar doen héél veel theorieën de ronde over – en, eerlijk is eerlijk ik heb zelf vroeger ook wel eens geloof aan sommige van die opvattingen gehecht! – maar ze kloppen domweg niet.

Vindt er dan geen omvolking plaats?

Nee. Waar wél omvolking heeft plaatsgevonden, in het verleden, is in Canada en de Verenigde Staten (waar de Indianen verdreven zijn door blanke immigranten), Aboriginals, Maori en de oorspronkelike Hawaiianen zijn ook door blanke immigratie nagenoeg verdwenen. Dát is een omvolking.

In Rusland, de voormalige USSR, was het een politiek machtsmiddel – complete groepen werden gedeporteerd en naar andere delen van het land verplaatst en Russen er voor in de plaats gehuisvest. De Baltische staten zijn daar een voorbeeld van.

Ook de Romeinen en de Perzen deden dit vroeger. Het was een methode om de nationale eenheid te vernietigen waarbij men dan met name de toplaag van de bevolking deporteerde. Een bekend voorbeeld is de ballingschap van de Joden naar Babylon.

Ongehoord Nederland moet van de buis af

Wat mij betreft moet de zender Ongehoord Nederland niet gestraft worden met een boete. Ze moeten gewoon van de buis af.

Netjes rechts-radicaal

Het rechts-radicale gedachtengoed, racisme en populisme heeft de afgelopen eeuwen al véél te veel schade aangericht.

“We stoppen het niet in het extremisme. We hebben het op een hele nette manier gedaan.” vindt de voorzitter, Arnold Karskens, van Ongehoord Nederland. Maar of je het nu “netjes” doet of met de botte bijl: het blijft extreem-rechts en het blijft gevaarlijk. De “nette” versie is wellicht nog veel gevaarlijker zelfs want dat zijn wolven in schaapskleren.

Dit soort waanzin moet ongehoord blijven, moet bestreden worden en de verspreiders er van moeten worden aangepakt.

En oh ja. Als je als aanhanger van het rechtse populistische gedachtengoed zover bent gekomen dat je deze zin nog leest: nee, ik ben niet links. En ook géén VVD’er of D66’er.

verkiezingen jinek rtl4

Op wie ga je stemmen?

De verkiezingen zijn inmiddels gaande. Op wie ga je stemmen? Heeft je stem daadwerkelijk invloed? Of gooi je je stem wellicht weg? Veel mensen die gaan stemmen, stemmen namelijk op een partij waarvan op voorhand vast staat dat die niet gaat regeren.

Iemand schreef in een discussie (over de PVV) aan mij het volgende:

“Ze benoemen de islam en de mensen die strikt volgens de Islam wensen te leven in een land waar andere waarden en normen gelden. Als deze mensen gewoon de Nederlandse waarden en normen respecteren dan wordt er helemaal niemand uitgesloten. Geert brengt het wat lomp en hard maar is geen woord aan gelogen dat we hier wel degelijk met een bevolkingsgroep van doen hebben waarvan een groot deel schijt heeft aan het land waar ze wonen en dat mag wat mij betreft benoemd worden.”

En vervolgens:

“draai het eens om en dat wij Nederlanders massaal in zo’n land als waar al die mensen die ons land binnenkomen binnenvallen en onze waarde en normen daar opdringen” ..

Ah, .. maar juist dáár blonk Nederland in uit!!

Tijdens de Gouden Eeuw was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, via de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) een kleine koloniale mogendheid. En wat deden de Nederlanders in die koloniën? Precies: onze “cultuur”, gewoonten en religieuze opvattingen ’te vuur en te zwaard’ brengen. Daarnaast plunderden we en passant deze landen ook nog eens even leeg.

De Islam is een religie. Dat weigert Wilders te erkennen. Iedereen is vrij om te geloven wat hij wil (art 1 grondwet):

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Het is doodsimpel. Zolang PVV zelf grote groepen van de samenleving blijft uitsluiten, worden ze zelf uitgesloten. Als ze hun extreme standpunten wat zouden matigen dan is een formatie denk ik heel bespreekbaar voor VVD en CDA. Rutte heeft dat ook meermaals gezegd. Maar dat is meteen ook de spagaat waar Wilders in zit. Meeregeren betekent: een aantal standpunten loslaten. En dat zijn juist de standpunten die hem zijn zetels opleveren. Dus dat kan niet.

Stemmen op PVV of FvD is dan ook niets meer of minder dan je (waardevolle!) stem weggooien. Constructieve bijdragen zijn door de PVV of FvD nog nooit geleverd immers?

Het probleem is dat veel mensen het onderscheid niet kennen tussen (de verschillende groepen) migranten, mensen afkomstig uit de koloniën en mensen afstammend van/uit de slavernij-tijd. Alles heet “ze”, wordt op één hoop geveegd en is “fout”. Kortzichtig. Discriminerend. En.. “uitsluiten”. Maar, voor hen staat als een paal boven water: “GEERT HEEFT GELIJK!”. Als je al niet eens begrijpt waar die man het over heeft hoe kun je dan stellen dat hij gelijk heeft, in welk opzicht dan ook?

Nogmaals: een stem op een dergelijke partij is onherroepelijk je stem weggooien. Kies verstandig. Stem op een partij die wél van zins is je stem écht te laten horen en vertaalt naar beleid – als regeringspartij of constructieve oppositiepartij.