Tag: Wet

youtube video vrijheid van meningsuiting censuur

YouTube beperkt vrijheid van meningsuiting. Mag dat?

YouTube beperkt de vrijheid van meningsuiting. Video’s met desinformatie over vaccinaties zijn niet meer welkom op YouTube. Mag dat? Ze kunnen toch niet zomaar onze vrijheid van meningsuiting afpakken op sociale media?

“We moeten ons afvragen of we die verantwoordelijkheid bij die platforms moeten leggen”, zegt mediawetenschapper Mark Deuze. Vooral omdat de criteria totaal willekeurig lijken. – EenVandaag

Vrijheid van Meningsuiting

Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm. Het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert dat burgers zonder vrees voor vervolging hun mening tot uitdrukking kunnen brengen – in gesprekken en gedrukte tekst, in tekeningen en liedjes, op radio, televisie en internet.  (Amnesty International)

Maar Vrijheid van Meningsuiting betekent niet dat je álles kunt zeggen wat je vindt of denkt. De Vrijheid van Meningsuiting is een groot goed, echter kent de vrijheid van meningsuiting wel degelijk grenzen. Op de eerste plaats de wéttelijke grenzen.

Amnesty schrijft daarover:

“het aanzetten tot discriminatie en rassengeweld en haatzaaien zijn verboden volgens het Verdrag tegen rassendiscriminatie. In het VN-verdrag (BuPo) wordt artikel 19, dat de vrijheid garandeert om ‘zonder inmenging meningen te koesteren’, gevolgd door artikel 20 dat beperkingen stelt: ‘oorlogspropaganda is verboden, evenals het oproepen tot nationalistische, raciale of religieuze haat die aanzet tot discriminatie, vijandigheid of geweld’. De Verenigde Naties hebben een speciale rapporteur voor vrijheid van meningsuiting.”

Gebruikersvoorwaarden YouTube

De Vrijheid van Meningsuiting zal YouTube (Google) werkelijk een zorg zijn. Geld verdienen is de core business van deze bedrijven. En dat doen ze het liefst zonder al te veel gezeur van advocaten of overheden wegens content die niet mag, aantstoot geeft of .. waar hun adverteerders een probleem mee hebben.

De Betaler Bepaalt
Want dát is het allerbelangrijkste. De gebruiker heeft helemaal geen stem bij Google en/of YouTube. De betaler (adverteerder) bepaalt. Als adverteerders bepaalde content schadelijk vinden voor hun ‘branding’, willen ze op die video’s geen advertenties tonen. En dan kóst zo’n gebruiker geld. Dat is niet de bedoeling.

De dienst is namelijk ‘gratis’ als in: u mag er gratis gebruik van maken, maar de adverteerders bekostigen dat gebruik. Een slim verdienmodel ook van YouTube: u maakt de content, zet dit op hun platform. Zij krijgen dus uw creatieve product en arbeid helemaal gratis van u (en mij). Om vervolgens daar geld aan te verdienen… U denkt een gratis dienst af te nemen? Nee hoor. U betaalt met uw (creatieve) arbeid. En krijgt daar in veel gevallen helemaal niets voor terug. En daarnaast bent u ook zélf het product: uw kijkgedrag levert YouTube geld op (data, views van advertenties enzovoorts). U wordt door YouTube volledig ‘vermarkt’.

Dit wetende maak ik er overigens zelf gewoon gebruik van. Want ik weet ook: wil je mensen bereiken met een boodschap, productinformatie of om iets te promoten dan kán je niet om YouTube heen.

Terms of Service
Sociale Media bedrijven als Google, de eigenaar van YouTube, Facebook, Twitter e.v.a. hebben daarom een eigen Terms of Service (TOS). Met deze TOS ga je akkoord als je een account aanmaakt. Zo staat er in de TOS van Youtube het volgende:

Als we redelijkerwijs van mening zijn dat Content deze Overeenkomst schendt of schade kan toebrengen aan YouTube, onze gebruikers of derden, kunnen we deze Content geheel of gedeeltelijk weghalen of verwijderen. We informeren u over de reden van deze actie, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we hiermee (a) de wet zouden overtreden, de instructies van een wettelijke handhavingsinstantie zouden negeren of waarmee we anderszins wettelijke aansprakelijkheid zouden riskeren van YouTube of onze Aangesloten entiteiten aansprakelijk zouden kunnen maken, (b) een onderzoek, de integriteit of het functioneren van de Service in gevaar zouden brengen, of (c) andere gebruikers, derden, YouTube of onze Aangesloten entiteiten schade zouden toebrengen.

Dit is erg ruim geformuleerd uiteraard en daarnaast zijn er ook nog de community-richtlijnen die een integraal onderdeel uitmaken van de TOS.

YouTube en de Vrijheid van Meningsuiting

In de community-richtlijnen zijn veel beperkingen opgenomen. Onder andere een beperking over ‘desinformatie’. Deze beperkingen zijn al meerdere malen aanleiding geweest YouTube kanalen te sluiten, bijvoorbeeld het kanaal van rapper Lange Frans. De rapper schond meerdere malen de regels van YouTube. En dus werd zijn account geblokkeerd.

Hetzelfde overkwam recent de grote zender RT (RussiaToday) – een zender in handen van de Russiche overheid.

Dinsdag blokkeerde YouTube twee kanalen van de Duitse versie van het Russische staatsmedium RT. YouTube zei dit te doen omdat RT zich niet hield aan de informatievoorschriften van het platform met betrekking tot de coronacrisis. Hier was RT al op gewezen, waardoor het een tijdje geen video’s mocht plaatsen. Via een ander YouTube-kanaal deed RT dat alsnog, waarop beide kanalen offline zijn gehaald. (Telegraaf)

En denk in dit geval ook eens aan Donald Trump? Die werd ook verbannen van Twitter, Facebook en YouTube. Opmerkelijk genoeg stonden héél veel mensen dáár juist achter en vonden het een prima aktie. Ook in de pers werd het toegejuicht. Meten met twéé maten dus, .. (vergis je niet, ik ben absoluut geen fan van Trump!).

Recent zag ik nog iemand “moord en brand” schreeuwen op sociale media over het beperken van de vrijheid van meningsuiting. Ook omdat een anti-vaxxer video was verwijderd. Toen ik vroeg: “Maar waarom hoor ik jullie dan niet over de verbanning van Trump” bleef het tot op heden ijzig stil.

Youtube mag Vrijheid van Meningsuiting met voeten treden

YouTube is er vrij in content te weren die niet aan hun voorwaarden voldoet en hoeft zich ook helemaal niet aan de wetgeving rondom vrijheid van meningsuiting te houden. Dat is een misvatting die erg hardnekkig is. Ze zijn een commmercieel bedrijf, een hostingplatform. Een hostingbedrijf stelt zijn eigen gebruikersvoorwaarden.

Als mijn klanten zich niet aan mijn algemene voorwaarden houden, heb ik ook het recht als aanbieder van een hostingdienst hun website offline te halen. Dat is een overeenkomst die gebruiker (klant) en leverancier met elkaar hebben gesloten. Als een klant van mijn bedrijf op zijn of haar website allerlei discriminerende taal uitslaat, desinformatie deelt, illegale content aanbiedt e.d. dan kunnen mensen een “Notice & Takedown” verzoek indienen. Na beoordeling zal ik die dan eventueel uitvoeren.

Zo werkt dat ook met YouTube. Volledige Vrijheid van Meningsuiting als in dat je álles mag en kan zeggen, schrijven of uitzenden bestaat niet als je een dienst afneemt van een bedrijf. Die vrijheid wordt áltijd beperkt door wet- en regelgeving én door de overeenkomst die je bent aangegaan.

De Overheid aan zet?

Moet de overheid YouTube en andere sociale media bedrijven dan dwingen om het recht op vrijheid van meningsuiting  toe te staan? Nee. Dat kan niet. Het blijft een bedrijf, ook nog eens gevestigd in de Verenigde Staten, met zijn eigen policies. Als de overheid écht wil dat burgers middels bijvoorbeeld video-content hun recht op vrijheid van meningsuiting uitoefenen zal ze zelf een (onafhankelijk, niet commercieel) platform moeten bieden.

Ik heb nieuws voor je. Daar is de overheid niet in geïnteresseerd. Dat kost ze klauwen met geld (honderden miljoenen op zijn minst). En daarnaast moeten ze dan ook nog eens een heel apparaat gaan inrichten voor handhaving want: blokkeren desinformatie, blokkeren oproepen tot geweld, enzovoorts! Precies wat YouTube óók al doet!

Kortom: het is wat het is. YouTube hoeft zich van de ‘vrijheid van meningsuiting’ helemaal niets aan te trekken en zal dat ook niet gaan doen. Ook niet als u schuimbekkend constateert dat uw (favoriete of eigen) YouTube kanaal is geblokkeerd en woedend op Facebook of Twitter (..) van leer trekt daar tegen.

stemmen referendum politiek

De Europese ambities van de Oekraïne

Daar liggen ze, de stembiljetten. Of ik me wil uitspreken over het associatieverdrag met de Oekraïne. Er is al door heel veel mensen van alles over geroepen. Vooral de tegenstanders van het verdrag roeren de trom. En dan ligt daar een stembiljet. 

Waar gaat dit over? Kennelijk vindt onze overheid het niet eens de moeite mij verder te informeren. Er zit geen tekst en uitleg bij. Geen foldertje. Alleen maar een stempas voor het 1e raadgevend referendum over “de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Oekraïne”.

Uit de pers verneem ik dat het hier een wettekst van 323 pagina’s (exclusief bijlagen) betreft. Euh, .. ja, da’s wat veel om allemaal mee te sturen naar iedere stemgerechtigde, dat begrijp ik. In de pers rollen voor en tegenstanders over ons heen. Met de gebruikelijke demagogische bangmakerij.

Ik moet dus gaan vertellen wat ik er van vind. Of ik er voor dan wel tegen ben. Waar voor, of waar tegen? De tegenstanders zeggen: “Men wil dat de Oekraïne bij Europa komt, dat moet niet, stem tegen!”. Anderen roepen “Het gaat niet over toetreding tot Europa, het gaat om een handelsverdrag en als we dat niet doen, lopen we echt heel veel geld mis!” – dat argument heb ik vaker gehoord, iets met een invoering van de Euro, … “als we dat niet doen, tellen we niet meer mee! Slecht voor de handel!”. De gevolgen zijn inmiddels elke dag merkbaar en landen die eigenwijs aan hun eigen munt vasthielden zijn de lachende derde geworden.

De NOS vat het kort samen in een filmpje van minder dan 3 minuten.

Het NRC heeft er een goed artikel aan gewijd (“betaalmuur”-alert).

Wat ik niet begrijp is dat onze overheid bij de stempas niet even een link naar een site meestuurt. Of een foldertje. Als de NOS het in minder dan 3 minuten kan samenvatten, dan moet de overheid dat toch ook in één a4’tje kunnen uitleggen waarom ze het zo belangrijk vinden? Het lijkt wel alsof ze de zaak niet bepaald serieus nemen en er van uit gaan dat we ófwel niet gaan stemmen ófwel die uitslag (toch) gewoon naast zich neer gaan leggen. Een belediging aan het adres van het volk dat je vertegenwoordigt als je het mij vraagt, ..

Wat ik persoonlijk van groot belang vind is het volgende (NRC artikel)

De eerste 17 pagina’s van het verdrag bevatten ook politieke doelstellingen. De EU wil namelijk niet alleen handel drijven met Oekraïne, maar ook een ‘politieke associatie’ aangaan met het land. [..] Zo erkent de EU in de eerste 17 pagina’s „de Europese ambities van Oekraïne en de keuze voor Europa … ook inzake de verbintenis om een duurzame democratie en een markteconomie uit te bouwen”. De EU stelt in dit deel te streven naar vorderingen in het „toenaderingsproces” van Oekraïne om zo te komen tot de „geleidelijke economische integratie en de verdieping van de politieke associatie”. [..] In dit eerste deel, maar ook in het latere handelsdeel, wordt Oekraïne opgeroepen zijn „wetgeving geleidelijk af te stemmen op de EU-wetgeving”, waarbij dan telkens blijkt dat dat gebeurt om de vrijhandel te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de rechtspraak. Het is onaantrekkelijk om handel te drijven met een land waar tijdens een geschil niet vertrouwd kan worden op een onafhankelijke rechter. In het verdrag wordt ook gestreefd naar „steeds nauwere samenwerking op andere gebieden van wederzijds belang”.

In tegenstelling tot verdragen met andere landen, zoals Turkije, staat in dit verdrag uitdrukkelijk niet dat het een opmaat is tot lidmaatschap van de EU. NRC:

In het associatieverdrag met Oekraïne staat niet dat de associatie kan uitmonden in een lidmaatschap van de EU.

Toch zijn de ‘hints’ duidelijk aanwezig dat het uiteindelijk wel die kant op zal gaan. Ook bedrijven als Monsanto, Shell e.a. spelen een rol. Deze bedrijven ruiken bloed geld. Wat ze in de EU niet meer kunnen of mogen doen, kan daar (weer) wel. Een handelsverdrag zou hen erg goed uitkomen.

Corrupt land

De Oekraïne is een zeer corrupt land. Corruptie is daar niet wijdverbreid in het systeem, het ís het systeem hoorde ik laatst nog in een interview uit de mond van één van de kopstukken van de SP. En ik ben bang dat hij gelijk heeft.

Op de “corruptiekaart” zijn ze behoorlijk rood gekleurd.

Oekraine zeer corrupt land

De vraag is: wil je met zo’n land een handelsverdrag en contracten afsluiten? Wil je dat daar ons belastinggeld en EU-subsidies in gepompt worden? Een handelsverdrag is ook helemaal niet nodig. Onze export naar de Oekraïne is ook maar minimaal (slechts 0,2%) en hun economie is een totaal verwaarloosbare ten opzichte van die van Europese Unie.

We gaan er dus geld in pompen, maar weten niet waar in en waar het blijft. En dat terwijjl de EU z’n eigen financiële problemen al niet eens op orde kan krijgen.

Bij twijfel, niet inhalen!

Enfin, alle voors en tegens – zie onder andere het NRC artikel – afwegend, heb ik besloten om “Nee” te stemmen. De gulden regel in het verkeer is al sinds jaar en dag “Bij twijfel, niet inhalen!”. Dat geldt voor mij hier ook. Er is véél te veel onduidelijkheid, te weinig zekerheid, de toegevoegde waarde is onbekend.. waarom zou je dan een verdrag aangaan met dit land met als potentiële uitkomst dat we na 10 jaar ontdekken dat daar (wederom) weer voor miljarden verduisterd is?

Gesprek op niveau

Tot slot wil ik nog het interview met van Bommel hier onder de aandacht brengen. Van Bommel is niet echt mijn ‘vriend’, hij heeft een paar opvattingen waar ik totaal niet achter sta. Maar de SP heeft als partij zeker een punt in deze discussie. En wel méér dan één!

De Oekraïne moet mijns inziens vooralsnog maar even niet onder de vleugels van Europa komen, of het nou alleen een handelsverdrag is of niet. Er zitten té veel haken en ogen aan dit verhaal!

referendum_neeWat mij betreft herhaalt zich het debâcle van het Europese Referendum en gaat de overheid daarna niet alsnog via de achterdeur via een “Verdrag van Lissabon-constructie” de kiezer een oor aannaaien. Eén keer zo’n geintje is genoeg. Dat zou ze denk ik bij de komende kamer-verkiezingen wel eens (te) duur kunnen komen te staan.

Dus.. ondanks mijn zo langzamerhand hartgrondige afkeer van de politiek ga ik op 6 april zeer bewust naar de stembus om tijdens het referendum mij uit te spreken. Tégen het ophanden zijnde handelsverdrag met de Oekraïne. Al was het alleen al om daarmee een signaal aan onze politieke leiders in Den Haag af te geven dat het met de uitbreiding van de EU, linksom of rechtsom, nu echt wel een keer klaar is.