Discussies op Sociale media – Oude Wijn in Nieuwe Zakken! (3)

Discussies op Sociale media | hond die achter zijn staart aanzit (Tim Mowrer)

Discussies op Sociale Media. Mijn eerdere artikel(en) over Oude Wijn in Nieuwe Zakken heeft tot veel reacties geleid en is bijzonder vaak gelezen.

Zo werd het bericht erover op LinkedIN bijna 1.000 keer weergegeven. Bedenk dat een gemiddeld bericht dat ik op LinkedIN plaats <50 keer wordt weergegeven! Op Twitter had ik het niet gedeeld (want ik heb daar een zakelijk account), op Facebook wel (alleen voor FB-vrienden).

Op Twitter raakte ik wel in een andere discussie verzeild, uiteraard ook over dit onderwerp, zie verder.

Bericht van een ‘Verzetsstrijder’

verzetstrijder stopdecoronascam
De “verzetsstrijder” StopdeCoronaScam

Via Facebook kreeg ik in mijn “DM” nog een hele bizarre reactie (bovenstaand) binnen van een anonieme persoon die opereert onder de naam “Verzetstrijder Stopdecoronascam”.

Na zijn reactie te hebben gegeven werd ik meteen door hem geblokkeerd zodat ik niet kon reageren of de pagina kon bekijken. Niet dat ik ook maar enige behoefte had om met iemand die zo reageert in discussie te gaan maar ik was wel benieuwd wat ik op het profiel kon vinden aan ‘informatie’.

Ik begrijp ook niet hoe iemand de indruk krijgt dat ik anderen uitlach en waar hij vandaan haalt dat ik ‘zogenaamd hoger opgeleid’ ben: “Hoogopgeleiden zijn personen met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding.”.  Ik heb slechts een Kort HBO opleiding gevolgd 😉

Maar het is wel een typisch veelvoorkomende reactie, dat blokkeren. Het overkomt mij vaker en dan niet omdat ik, mijns inziens, hele rare dingen heb gezegd maar slechts feitelijk wil discussiëren.

Ik wil het graag weten!

Ik vind het opmerkelijk dat artikelen waarin feiten en cijfers genoemd worden en desinformatie aan de kaak gesteld leiden tot reacties waarin precies dezelfde desinformatie als ‘tegenargument’ wordt gegeven!

Ik begrijp dat niet. Daar kan maar één conclusie uit volgen: men heeft het artikel niet gelezen (of totaal niet begrepen).

Een reactie als deze bijvoorbeeld:

“Myocarditis binnen twee weken na vaccinatie is nog niet opgenomen in de bijsluiters en komt dus niet alleen bij jonge mannen voor. [..] ik zie internationaal steeds meer signalen dat er hartstilstand kan ontstaan 1-2 weken na vaccinatie. De Nederlandse wetenschap loopt achter met de urgentie en de objectiviteit van onderzoek. Daardoor wordt te laat gereageerd en kost het mensenlevens.”

De eerste bewering is volstrekt onjuist. Myocarditis is wel degelijk expliciet “opgenomen in de bijsluiter”. Al sinds 2021.

Ontsteking van de hartspier of het hartzakje. – Deze bijwerking is zeer zeldzaam en treedt meestal binnen 2 weken na de vaccinatie op. Ook komt het vaker voor na een tweede vaccinatie en bij jongere mannen. U kunt last krijgen van pijn op uw borst, (niet regelmatige) hartkloppingen of kortademig zijn. Heeft u een van deze klachten? Waarschuw dan uw arts. (Apotheek.nl)

Het is ook zéker niet zo dat je per defintie overlijdt aan Myocarditis (die suggestie wordt wel vaak gewekt). Integendeel. Het wordt veelal veroorzaakt door een virus.

“Een virusinfectie geneest meestal spontaan. Het is dan wel belangrijk om goed uit te zieken. In andere gevallen zijn medicijnen nodig, zoals: Antibiotica bij een bacteriële infectie.” (ASZ).

Als ik dan echter vraag om de onderliggende cijfers (want immers, deze persoon beweert die te hebben gezien?) is het antwoord dat hij er op terugkomt. Uiteraard gebeurt dat niet. Maar wél wordt de eerdere bewering nogmaals herhaald:

— “Ik doe er verder naslag naar. Mijn probleem is dat ik gezien heb, dat als je in de eerste week na een vaccinatie hartklachten krijgt je niet meer te redden bent. Het gaat te snel.”

Ik sta open voor discussie en andere cijfers. Sterker nog, ik ben daar zéér geïnteresseerd in! Immers, als vaccins tegen Corona zo gevaarlijk zijn als men beweert, wil ik dat toch wel héél graag weten want ik ben gevaccineerd immers? Het gaat dus bovenal mij en andere gevaccineerden aan! Al helemaal, lijkt mij, als ik ‘niet meer te redden’ ben als ik één week na vaccinatie hartklachten krijg’ – zeker gezien mijn leeftijd (50+).

Gek genoeg denken de mensen die militant tegen vaccinaties zijn dat het vooral hén betreft. Niets is minder waar. Als je geen vaccinatie hebt gehad kun je immers ook geen zogeheten ‘vaccinatieschade’ krijgen? Waar maak je je dan druk om? Het wel en wee van anderen? Die maken zich er kennelijk ook niet druk om, want ze nemen de vaccinaties gewoon.

Discussies op Sociale media | hond die achter zijn staart aanzit (Tim Mowrer)

En kéér op kéér blijft men in hetzelfde cirkeltje ronddraaien qua argumentatie – zelfs als iemand zegt de cijfers te zullen nakijken en produceren moet daar tóch nog even die onbewezen claim achteraan.

Want dat laatste woord willen ze hebben, dat “gelijk” zúllen en móeten ze halen. Deze mensen zitten als een hond achter hun eigen staart aan en zijn volslagen blind voor wat er buiten hun eigen bubbeltje gebeurt.

Twitter: feiten zijn slechts meningen?

Discussies op Twitter zijn vaak water naar de zee dragen. Opmerkelijk is dat men soms met de meest wilde claims komt. Ik ben dan wel zo ‘vervelend’ om onderbouwing te vragen. Zoals in deze discussie.

Discussies op Sociale media

Het gaat al mis met de claim als hij verwijst naar kinderen. Want: kinderen worden niet gevaccineerd tegen corona, uitzonderingen daargelaten.

Helaas kan men er maar zeer slecht tegen als je om onderbouwing vraagt. En al helemaal als je het bedrog doorprikt, dan wordt je opeens geblokkeerd door zo’n gebruiker en kan je hun reacties niet meer lezen.

Een claim dat er maar liefst 25.000 kinderen per 1 miljoen hartklachten hebben na de vaccinatie moet toch op zijn minst met één linkje naar een site onderbouwd kunnen worden?

Zouden dan de Telegraaf, Algemeen Dagblad, Volkskrant en NRC (om er maar een paar te noemen) niet met schreeuwende krantenkoppen er over berichten? Oh nee, dat doen ze niet want dat is volgens dit soort mensen “MSM” (Main Stream Media) die “alleen maar zeggen wat de overheid hen opdraagt”…

Uiteindelijk worden, nauwelijks leesbare, grafiekjes van VAERS geproduceerd. Maar deze database is volstrekt onbetrouwbaar! Zie bovenstaande, korte, video er over.

Ook VAERS zelf wijst er op dat hun data absoluut niet kan worden gebruikt voor welke conclusie dan ook omdat iedereen daar meldingen kan doen, die niet geverifieerd worden en er ook niet gecontroleerd wordt of meldingen meerdere malen gedaan worden (door bijv. een arts, partner, de buren,..). Met (helaas) als gevolg dat er doelbewust valse data en incidenten worden gemeld.

Mijn reactie is dan ook als volgt:

Rudy's Krabbels | Discussie op Twitter 4

Het resultaat van bovenstaande reactie was dat na lang heen en weer discussiëren en herhaaldelijk vragen om verifieerbare data ik geblokkeerd werd.

Duidelijk is, hierboven en in deze langere screenshots met al mijn reacties, dat hij (of zij) domweg niet over gevalideerde cijfers beschikt die de wilde claims, gekopieerd van anderen die desinformatie verspreiden, die ook (ondanks herhaaldelijke verzoeken) niet kán geven want: ze zijn er niet.

Dat is steeds hét manco van hen die strijden tegen de vaccinaties, het “WEF”, en allerlei andere complotten verspreiden: hun “feiten” zijn slechts meningen. Of domweg leugens en desinformatie van elders gekopieerd.

Meer cijfers over Oversterfte

Eén van de mensen die op LinkedIN reageerde poneerde relevante onderzoekscijfers en informatie, die ik hieronder graag doorgeef:

Wat we begin 2022 al wisten over 2021:

– er is geen relatie zichtbaar tussen aantal gezette vaccinaties per gemeente en de oversterfte per gemeente in de drie weken volgend op de gezette vaccinaties.

– in gemeenten met een hoge vaccinatiegraad is de sterfte significant lager dan in gemeenten met een lage vaccinatiegraad.

– Hieruit konden we al concluderen dat de vaccinaties niet de oorzaak van de oversterfte over 2021 waren, maar juist een deel van de oversterfte hadden kunnen voorkomen. Een groot deel van de oversterfte is veroorzaakt door corona (bevestigd door schouwartsen). CBS en RIVM zijn in juni tot dezelfde conclusie gekomen.

– we weten ook dat risico op sterfte afhankelijk is van leeftijd, van arbeidsongeschiktheid en van inkomensniveau, dit moeten we als controlevariabelen meenemen in de analyse. (Anne Laning, LinkedIN)

Hij legt tevens uit dat de oversterfte in 2022 niet gerelateerd is aan de vaccinaties middels de nodige onderliggende gegevens.

De Ziekte van Plots

Met een oud-collega had ik het op Facebook er nog over, zij roerde aan dat het tegenwoordig wel erg veel gewezen werd op ‘de ziekte van plots’ door de anti-vaxxers. Zoals ik eerder al schreef. Reacties zijn vaak, zeer suggestief, “je hoort het vaak hè, plotseling……” of “alweer iemand plotseling…….”. Ja, die puntjes hè, wat vul je daar op in?

Plotseling overleden | De Ziekte van Plots

Dat is inderdaad wat men graag doet, er op wijzen dat er ‘plotseling’ –in hun ogen– ‘zoveel mensen sterven’, en wijzen steeds maar weer op de ‘oversterfte’ (waar ik hier al over schreef).

Nog één keer dan: er sterven niet ‘plotseling’ méér mensen aan hartaanvallen, er zijn niet ‘plotseling’ enorme massa’s aan miskramen (te wijten aan vaccinatie), enzovoorts. Beweringen van mensen als “voorheen zag ik maar 1 à 2 keer per week een ambulance uitrukken voor een hartaanval, nu staan ze elke dag bij ons in de straat!!” en andere onzin zie je steeds maar weer voorbij komen.

Als er ook maar het geringste vermoeden was dat vaccinaties dit soort problemen zouden veroorzaken was er al lang ingegrepen – kijk naar hoe snel en accuraat er werd gereageerd op de klachten over het AstraZeneca vaccin? Slechts na enkele tientallen klachten in Europa werd er al (te) snel ingegrepen!

Enkele tientallen mensen in Europa hebben na toediening van het vaccin van AstraZeneca last gekregen van de combinatie van trombose en trombocytopenie, zo heeft EMA vastgesteld. (FAQ)

En waarom ben ik er zo zeker van dat de overheden zouden ingrijpen? Omdat zij verantwoordelijk zijn voor de bijwerkingen en schade door vaccinaties! Daar hebben zij zich voor borg gesteld!

Dat blijkt ook uit eerdere uitspraken van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Die liet al in een aantal media optekenen dat “lidstaten financiële compensatie bieden bij claims die bijvoorbeeld te maken hebben met een verborgen gebrek van een vaccin dat niet bekend was op het moment van toelating”. Het gaat dan onder meer om bijwerkingen van een coronavaccin die niet tijdens de testfase boven water zijn gekomen. (Nu.nl)

Bijwerkingencentrum Lareb volgt daarnaast een groep van zo’n 27.000 mensen pro-actief, om juist het risico van onderrapportage te voorkomen.

Ik herhaal mijzelf nog maar eens. Het is goedkoop effectbejag waarmee de verspreiders van desinformatie proberen mensen angst aan te jagen. Angst is een verdienmodel. Om views en kliks te genereren, om de achterban ‘gek’ te maken en in angst te laten leven.

Mensen die angstig zijn zoeken houvast. En als iemand dat lijkt te kunnen bieden, ook al zijn de beweringen nog zo van de pedalen los, dan volgt, liked en deelt men met graagte!

Daarnaast is ‘ergens tegen zijn’ een versterking van de eigen identiteit. Reden waarom boerenprotesten, corona, anti-vaccinatie, complottheorieën enzovoorts een dankbare wagen zijn waar (vaak dezelfde!) mensen graag op springen. Mensen die voorheen, in eigen ogen, “maatschappelijk niet meetelden” doen er opeens toe met hun mening, denken ze. Ze noemen zich opeens “verzetsstrijder”, plegen zelfs aanslagen op journalisten, bedreigen politici..

Discussies op Sociale media

Persoonlijk vind ik dit soort zaken een uiterst ernstige ontwikkeling. Sociale media draagt daar aan bij. Helaas zorgen discussies op sociale media vaak voor een negatieve teneur, feitenvrij dingen online slingeren is ontzettend makkelijk.

Rudy's Krabbels | omroep gelderland stalbrand 03 Rudy's Krabbels | omroep gelderland stalbrand 02 Rudy's Krabbels | omroep gelderland stalbrand 01

Zo beweerden mensen bijvoorbeeld recent, naar aanleiding van een stalbrand, dat dit kennelijk ook weer een soort van “complot” was. Een uitspraak die toegeschreven wordt aan Einstein (hij heeft het niet gezegd) is: “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe!”.

De droom van de mensen die het internet uitrolden naar het grote publiek was dat daardoor de mensen over meer kénnis zouden beschikken. Gratis en voor niets. Dat de mensheid daardoor slimmer werd.

Tot nu toe lijkt het wel alsof door internet mensen alleen maar “dommer” worden.. onder invloed van “slimme” rotzakken die dankbaar gebruik (misbruik!) maken van de technologie en doelbewust mensen desinformatie en leugens voeren.

Toch blijf ik hoop houden en het gesprek aangaan.

________
(afb. Hond ©Tim Mowrer, CC 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/)

Delen op: