Tag: mRNA

covid-mrna-vaccin-vaccinatie

Maakt Novavax einde aan vaccinatie-bezwaren?

Eén van de veelgehoorde bezwaren die tegen de vaccinaties worden genoemd: het is ‘gentherapie’. Onjuist argument, maar toch. Wie er aan vast blijft houden valt toch niet te overtuigen van het tegendeel, zo is mijn ervaring. Er is een nieuw medicijn ontwikkeld, een nieuw vaccin, dat een einde maakt aan deze vaccinatie-bezwaren.

Het nieuwe vaccin heet Novavax en is géén mRNA vaccin.

Novavax is het vijfde coronavaccin dat in Europa mag worden gebruikt. Het zit anders in elkaar dan de andere vier reeds goedgekeurde vaccins. Het nieuwste vaccin is gebaseerd op eiwitten, een beproefde techniek. Er zijn twee doses van nodig, met minimaal drie weken tussen de twee prikken. – nu.nl

De werking is volgens College ter Beoordeling Medicijnen (CBG-Med) als volgt:

In het vaccin zitten kleine deeltjes van het spike-eiwit van het coronavirus, nagemaakt in het laboratorium. Ook zit er een hulpstof in die de afweerreactie van het lichaam op dit eiwit versterkt. Dit noemen we een ‘adjuvans’.

Als reactie op dit vaccin zal het lichaam na de prik antistoffen aanmaken tegen de eiwitdeeltjes. Als u later in contact komt met het SARS-CoV-2 virus, herkent uw afweersysteem het spike-eiwit op het virus. Het afweersysteem voorkomt dat het virus cellen kan binnendringen. Hierdoor kan het virus zich niet vermenigvuldigen. De kans op ziekte en ernstige ziekte wordt daardoor kleiner.

Het vaccin wordt op natuurlijke wijze weer door het lichaam afgebroken.

Vaccinatie-bezwaren

De vraag is: verdwijnen daarmee daadwerkelijk de vaccinatie-bezwaren? Want ondanks dat de bijwerkingen gering zijn, het geen nieuwe “experimentele gen-therapie” is, gebaseerd op bekende technieken en getest en goedgekeurd zal het nog een lastig verhaal worden de anti-vaxxers te overtuigen.

Waarom? Omdat er vaak ook andere argumenten en redenen meespelen. Zoals allerlei complottheorieën, eveneens onhoudbaar, en: weerstand tegen de overheid. De weerstand tegen de overheid, vooral vanuit de gereformeerde hoek, was ook tijdens de invoering van de pokkenvaccinaties één van de grootste problemen.

Aangezien 85.9% van de bevolking op dit moment volledig gevaccineerd is blijft er nog zo’n 14% van de bevolking over die niet gevaccineerd is.

Van die 14% is een klein gedeelte die-hard anti-vaxxer. Volgens de ArtsenKrant is van de mensen die zich niet laten vaccineren maar 10% echt tegen vaccinatie. Argumenten als “Vertrouwen op immuunsysteem” of andere voor hen steekhoudende argumenten. Daarnaast is er ook zo’n 1% tegen vaccinatie op religieuze gronden.

Dat betekent dat er nog een groep van ca. 11.5% van de bevolking niet gevaccineerd is die wel gevaccineerd zou kúnnen worden omdat ze niet écht tegen vaccinatie an-sich zijn. Of simpelweg eigenlijk helemaal geen argumenten hebben tegen vaccinatie. Laksheid, onverschilligheid of zaken als prikangst kunnen daarin een overigens ook een niet onbelangrijke rol spelen.

Opvallend overigens dat die 10% van de niet gevaccineerden voor 90% van het tumult op Twitter en Facebook zorgen zodra het woord ‘vaccinatie’ of ‘corona’ valt. Ze zijn extréém aanwezig.

Hopelijk is de komst van Novavax, volgend jaar, een reden voor de resterende 11,5% van de bevolking om zich wel te laten vaccineren. Het grootste bezwaar immers, mRNA, is niet aanwezig. Maar ik vrees dat dat niet het geval zal zijn. Want, de voornaamste reden om niet te vaccineren is niet dat men daadwerkelijk bezwaar heeft tegen vaccinatie maar omdat het een vorm van verzet is.

Extra bedden op de IC

Verzet tegen de overheid. Verzet tegen regels (QR, corona-regels als afstand houden, mondkapjes) en ook worden vaak volstrekt oneigenlijke argumenten gebruikt. Bijvoorbeeld “Als er niet zoveel bezuinigd was op de zorg was vaccinatie niet nodig”.

Als er 250 IC bedden extra zijn zouden die, wanneer er niet gevaccineerd zou worden, binnen een paar dagen vol liggen. Doe je er nog eens 250 bij, liggen die een paar dagen later ook weer vol. Hoevéél IC bedden wil je wel niet hebben? Daarnaast – meer covid-patiënten betekent automatisch ook méér doden. Hoeveel doden is het U waard dat U niet gevaccineerd bent?

Dat verzin ik niet. Dat heeft de praktijk inmiddels uitgewezen. Zijn we de berichten over de overvolle ziekenhuizen met koeltrucs voor de deur voor de lijken, van de tijd voor de vaccinatie, inmiddels al weer vergeten dan? Zoals bijvoorbeeld in New York?

Bill en Melinda Gates

Tot slot,.. op social media hebben de die-hard complotaanhangers al weer een reden gevonden om Novavax af te wijzen want: “Gefinancierd door Bill en Melinda Gates!!”. Dit is niet juist. De gift van de Gates-foundation was voor onderzoek, in 2015, naar het RS(V)-virus. De grootste financier van dit vaccin was… De regering van Donald Trump:

Op 7 juli 2020, tijdens de regering van Donald Trump, ontving het bedrijf een lening van 1,6 miljard dollar van de Amerikaanse regering uit het “Operation Warp Speed”-programma om het testen, commercialiseren en produceren van een potentieel coronavirusvaccin in de Verenigde Staten te dekken. , met als doel om tegen januari 2021 100 miljoen doses te leveren.

Dus ook dát argument, en vele andere non-argumenten die ongetwijfeld nog zullen volgen, zijn niet anders dan strohalmen waar mensen zich aan vastklampen om toch maar vooral te weigeren zich te vaccineren.

Vaccin Corona gevaarlijk?

Zijn vaccins voor Covid-19 experimentele gentherapie?

Zijn de vaccins voor Covid-19 experimentele gentherapie? Nog steeds horen we in de (sociale) media dat de vaccins tegen corona experimentele gentherapie zijn. Zelfs Thierry Baudet beweerde dit in de tweede kamer en uiteraard mensen zoals Willem Engel roepen dit te pas en te onpas.

Experimentele Gentherapie?

  • Alle coronavaccins die in België in Nederland worden gebruikt, zitten in fase 4 van het vaccinonderzoek. Dat wil zeggen dat ze zijn goedgekeurd voor gebruik en dat de gegevens over de vaccinatie van de bevolking worden bijgehouden en opgevolgd. De vaccins zijn dus géén experimentele vaccins. Laat staan experimentele gentherapie..

Wat is Gentherapie?

  • Gentherapie is het inbrengen van genetisch materiaal in (menselijke) cellen in het kader van een geneeskundige behandeling van het eigen DNA. Behandelingen met gentherapie staan nog in de kinderschoenen en worden niet breed toegepast (Wikipedia, Pfizer).
  • Het Pfizer vaccin brengt mRNA in, de “werkbriefjes” voor cellen. Op zich fundamenteel niet anders dan wat een virus doet, of wat het lichaam constant doet. De cel krijgt zo’n werkbriefje en begint die uit te voeren. In het geval van het vaccin is dat het creëren van een “spike” die verdacht veel lijkt op die van het covid virus. Dit geeft het lichaam de gelegenheid om in een veilige omgeving te leren hoe deze spike te vernietigen, en dus als er een covid-19 virus langs komt weet het lichaam meteen wat te doen en wordt een besmetting als het goed is voorkomen. De werkbriefjes bevatten expliciet niet een instructie om meer van zichzelf te maken. Zodra de werkbriefjes op zijn, is het vaccin klaar met zijn leertaak. Dus het blijft ook niet actief in het lichaam. (Quora)

Het stond toch in de Staatscourant?

Vaak wordt verwezen in discussies naar een aanvraag ‘voor gentherapie’ in de Staatscourant. Die verwijzing is niet alleen onjuist, want het ging niet om de vraag of de covid-vaccins ‘gentherapie’ waren (het gaat er om dat er eventueel genetisch gemodificeerde organismen gebruikt mochten worden bij de ontwikkeling van medicatie), de aanvraag is óók weer ingetrokken. Dat laatste wordt steevast verzuimd te melden:

het intrekken van de Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19 ter uitvoering van verordening (EU) 2020/1043 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen (PbEU 2020, L 231)

Niet experimenteel, géén gentherapie

Willem Engel - zwangerschap en vaccinatieTijdens het Kamerdebat in de Tweede Kamer over de coronamaatregelen heeft Kamerlid Nicki Pouw-Verweij (JA21) FvD-leider Thierry Baudet terecht gewezen. Baudet sprak zich uit tegen coronavaccins. Volgens hem zijn mRNA-vaccins tegen het coronavirus, zoals die van Moderna en Pfizer, experimenteel en gentherapie. Maar dat werd door Pouw-Verweij weerlegd, als enige arts in de Kamer. (RTLNieuws).

De claim dat ‘het vaccin’ een experimentele gentherapie zou zijn is dus volstrekt onhoudbaar.

De mRNA vaccins werken net als elk ander vaccin: ze zorgen dat het immuunsysteem de ‘aanvaller’ (het virus) herkent en bestrijd en passen niet het DNA aan.

Wanneer mensen als Baudet (in de 2e kamer) en Willem Engel en anderen op sociale media bij voortduring (blijven) roepen dat er sprake is van experimentele middelen, ‘gentherapie’, dan liegen zij. Dit is (doelbewuste) misleiding.

Waarom liegen zij?
Een hele goede vraag.. Persoonlijk denk ik “follow the money”. Politieke winst. Financieel voordeel*.  In de goede bedoelingen van deze types geloof ik in elk geval absoluut niet.

Zie bijvoorbeeld de recente tweet van Engel. Bekend is dat zwangere vrouwen kans lopen op vroeggeboortes, doodgeboortes en veel complicaties voor moeder en kind bij corona besmetting (Isala, Erasmus MC). Wat doet Engel? Hij roept vrouwen op zich niet te laten vaccineren…

____
*) Engel’s Stichting Viruswaarheid had vorig jaar volgens het eigen beleidsplan ruim 300.000 euro aan giften en donaties binnengeharkt. De kosten bedroegen “globaal €132.000”. Op 1 januari jl. was er maar liefst €175.000 in kas (vlottende activa). Aan proceskosten is in de eerste vijf maanden van 2021 ruim €100.000 uitgegeven.