Tag: zorg

Realiteit Social Media Waarheid Samenzweringen Afbeelding van Prashant Sharma via Pixabay

De Moord op de Realiteit (2). Cijfers IC-opnames.

Wat te denken van de cijfers van de ziekenhuizen, het RIVM en het Centraal Bureau Statistiek over corona, ziekenhuisopnames en, in het bijzonder, de opnamecijfers van de intensive care?

Er wordt flink met de Cijfers IC-opnames en ziekenhuisopnames gerommeld! Maar door wie?

Cijfers Ziekenhuisopnames

De cijfers van de ziekenhuizen worden regelmatig bestreden of zodanig uitgelegd door sommigen dat daarmee getracht wordt de ernst van de situatie te bagatelliseren.

  • Op de website Alle Cijfers zijn heel veel statistieken te vinden in begrijpelijk format.
  • Ook het Centraal Bureau Statistiek e.v.a. bronnen bevatten cijfers over ziekenhuisopnames, IC-opnames e.d. Niemand heeft een intrinsiek belang om de cijfers slechter of rooskleuriger voor te stellen dan ze zijn. Immers: liegen over de cijfers heeft consequenties.
    • Schilder je ze te rooskleurig af, dan zal niemand begrijpen waarom zorg wordt uitgesteld, laat staan dit accepteren, of waarom er extra budget nodig is voor de zorg. Sterker zorgpersoneel haakt af omdat ze de werkdruk niet meer aankunnen. Overigens een probleem dat al jaren speelt. En niet alleen in Nederland, ook in Duitsland (dat eerder nog IC bedden aan Nederland beschikbaar stelde) en België is het niet anders.
    • Schilder je ze te negatief af, oftewel overdrijf je de cijfers, dan komt ook het moment dat mensen niet begrijpen waarom er dan maar “zo weinig” sterfgevallen zijn, waarom de maatregelen, vaccinaties enz. kennelijk “zo slecht werken”.
  • De cijfers zijn wat ze zijn: de cijfers. Statistieken die door allerlei systemen worden bijgehouden, objectief gecontroleerd door accountants en anderen. Want: cijfers = inkomsten of uitgaven. Dat móet kloppen.

Manipulatie met cijfers IC-opnames

Er wordt wel gemanipuleert met cijfers. Maar in tegenstelling tot de claims die je vaak hoort niet door de zorgsector, RIVM, CBS e.a. Onderstaande afbeelding rouleert op sociale media met opmerkingen als: “Hoe komt het, als de IC’s zo vol zouden liggen, dat het aantal IC-opnamen in 2020 lager is dan in de afgelopen jaren?  De cijfers tonen aan dat het met Corona écht wel meevalt!” aangevuld met eventuele opmerkingen over het beleid, de overheid annex minister de Jonge en ga zo maar door..

opnamecijfers ic 2020-corona-2021
Opnamecijfers IC 2020

 

  • Het klopt dat het absoluut aantal opgenomen patiënten op de IC is lager dan in de afgelopen jaren. Echter, de patiënten die opgenomen zijn geweest, hadden door hun ernstig ziektebeeld (m.n. COVID-gerelateerd) een veel langere behandeling nodig.
  • Hierdoor was het totaal aantal patiënten, dat per dag aanwezig was, de bezetting van de bedden annex de ‘ligtijd’, veel hoger dan in afgelopen jaren. Deze toename in het aantal aanwezige patiënten en de intensievere behandeling van COVID-19 patiënten die meer verpleegkundige zorg vereiste zorgden dat de druk op de IC-zorg erg hoog was.”(bron: LinkediN)
  • Het aantal ziekenhuisopnames is in 50 jaar met ongeveer 23,58% gestegen, van 1.264 naar 1.562. De gemiddelde verpleegduur is echter gekelderd sinds 1970. Dus ook het aantal verpleegdagen. De afname is in totaal (23.714.000 – 8.176.000) / 23.714.000 = 65,52%. Dit wordt veroorzaakt door efficiëntere zorg, betere medicijnen, planning, etc. Wat tot gevolg heeft dat per hoofd van de bevolking het aantal ziekenhuisdagen spectaculair daalt. ONDANKS de bevolkingsgroei en vergrijzing. Volgens Stichting NICE, waar bovenstaande gemanipuleerde plaatje (want doel is twijfel veroorzaken en desinformatie te verspreidn) is de gemiddelde ligduur op de IC normaal gesproken <2 dagen. Voor mensen met Covid19 is de ligduur op de IC maar liefst 14.7-18.7 dagen, een plus van maar liefst 635-835% (!!!) (bron: Martijn de Riet, Informatiespecialist)

Deze afbeelding en de suggestieve claim die men doet is een voorbeeld van desinformatie. Door deze cijfers bewust buiten de context te plaatsen en relevante informatie weg te laten wordt een volstrekt onjuist beeld geschetst. De gemiddelde corona-patiënt heeft namelijk een “bezettingsgraad” op de IC die >600% hoger is dan de reguliere IC patiënt

Zie ook het eerdere artikel over dit onderwerp en de Corona FAQ.

Rudy's Krabbels | doctor 563428 1280

Hoe betrouwbaar zijn websites voor zorgvergelijking?

Hoe betrouwbaar, of ónbetrouwbaar, zijn vergelijkingssites voor zorgaanbieders? Een kleine proef op de som maakt dat duidelijk,..

Op de website van de Telegraaf en andere online media las ik diverse artikelen en zag ik video’s de laatste tijd waarin mensen toch echt op het hart gedrukt wordt om hun zorgverzekeraar eens tegen het licht te houden.

Het was mij al eens eerder opgevallen dat onze verzekeraar, die toch vaak als ‘duur’ wordt bestempeld, bij de meeste vergelijkingssites er eigenlijk best goed uit kwam. Vandaag keek ik eens op zorgkiezer.nl.  Je voert er een aantal gegevens in, en vervolgens presenteren ze een Top3 aan je van verzekeraars.

Wat mij direct opviel was dat het geen restitutie-polissen waren. Oftewel: geen vrije zorgkeuze. Mijn eigen polis kwam in het rijtje niet voor terwijl ik in de toegezonden polis toch echt een concurrerend tarief had gezien voor onze situatie. Eveneens geen volledige restitutiepolis maar de polis die ik nu heb is nog steeds goedkoper dan de Zilveren Kruis “beperkt” (natura) polis.

Nu kon ik een extra verzekeraar er bij aan klikken in de vergelijking. En wat schetst mijn verbazing? Mijn verzekering had op de 1e plaats moeten staan qua prijs.

Rudy's Krabbels | zorgkiezernl

Tweede vergelijkingssite

De 2e vergelijker die ik probeerde was Independer. Eveneens kwam Zilveren Kruis op de eerste plaats, met dezelfde prijs.

Rudy's Krabbels | independer

Opmerkelijk genoeg mag ik wel zeggen want … zorgvergelijker claimt dat wanneer je via hen afsluit je een “collectiviteitskorting” krijgt. Daarnaast kon ik mijn ZZP-collectiviteit daar ook aanvinken. Echter, zo blijkt, levert dat géén énkel verschil op met een vergelijkingssite waar je dat niet kunt doen.

Conclusie?

Voor mij is de vergelijking simpel. Ik pak de polis van m’n huidige aanbieder en zie daar wat ik heb verzekerd. Daar ben ik in principe tevreden mee. Voer dus dit in bij de vergelijkingssites en zie dat ik bij mijn huidige verzekeraar nog steeds goedkoper uit ben dan wanneer ik overstap.

Vergelijken? Zeker doen. Maar hou er ten eerste rekening mee dat de vergelijkingssites kennelijk subjectieve redenen hebben je naar een bepaalde verzekeraar toe te leiden. Bijvoorbeeld doordat ze ‘aanbrengpremies’ krijgen van de verzekeraars. En ten tweede: kijk goed wat je had verzekerd en wat de nieuwe aanbieder je (voor ’t zelfde of minder geld) wil bieden.

Tot slot een overweging die ik zelf maak en hier mee wil geven. Een zorgverzekering kost je op jaarbasis, per persoon, voor alléén de basisverzekering al rond de € 2500(!) per jaar. Overstappen kan je op jaarbasis een paar euro tot een paar tientjes schelen. Je vertrouwde verzekeraar inruilen voor een nieuwe voor dit minimale verschil (op jaarbasis) moet je, mijns inziens, dan ook alléén doen wanneer je niet tevreden bent over je huidige verzekeraar.

Wil je echt winst maken op de premie, dan moet je gaan voor een hoog eigen risico en geen tandartsverzekering afsluiten. Dat kan je doen mits je over een buffer beschikt om eventuele schade zelf af te dekken. En je een goed gebit hebt, uiteraard,.. want als je alleen maar 2x per jaar een controle hebt en eventueel een keer een gaatje dan is de tandarts prima te betalen zónder er een verzekering voor af te sluiten. En dan maar hopen dat je niet iets ernstigs krijgt zoals bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling…